Paul Morphy díl I.

Paul Morphy díl I.

320.00

Americký šachový meteor Paul Charles Morphy (1837-1884) zanechal výraznou stopu v šachové historii. Svým energickým stylem, založeným na principech aktivity a souhry figur, dobyl v polovině 19. století během několika málo let celý šachový svět. Oproti původní německé knize maďarského velmistra Gézy Maróczyho (1870-1951) vychází tento překlad z ruského vydání z roku 1929, kde byly doplněny a opraveny některé Maróczyho komentáře a vypuštěny některé partie (např. ty, o nichž není jisté, zda je skutečně hrál). Kniha je rozdělena do dvou částí. První z nich zahrnuje partie hrané od roku 1849 do 1858, tedy z období Morphyho strmého vzestupu. Obsahuje 139 komentovaných partií s řadou diagramů, v češtině vychází poprvé.

Kategorie:

Popis

Obsah
Morphyho přínos…………………………………………………………………………………………….. 3
Předmluva k ruskému vydání…………………………………………………………………………… 5
Paul Morphy…………………………………………………………………………………………………… 7
1. Partie z mládí………………………………………………………………………………………………. 9
2. Turnaj v New Yorku r. 1857 ………………………………………………………………………. 27
3. New York, podzim 1857 ……………………………………………………………………………. 45
Partie naslepo s L. Paulsenem a T. Lichtenheinem………………………………………. 75
4. New Orleans 1857–58 ……………………………………………………………………………….. 80
Handicapové partie……………………………………………………………………………………. 80
Partie naslepo……………………………………………………………………………………………. 87
5. Anglie, léto 1858……………………………………………………………………………………….. 98
Zápas s Johannem Löwenthalem……………………………………………………………….125
Zápas s Johnem Owenem………………………………………………………………………….145
Simultánka naslepo v Birminghamu ………………………………………………………….152
Index partií…………………………………………………………………………………………………..161
Obsah ………………………………………………………………………………………………………….163