I když nepochází z šachové rodiny, přesto začal hrát velmi brzy. „V šesti letech jsem dost četl dětské knížky. Babička mě chtěla zabavit a půjčila mi knihu o šachách s pravidly, přečetl jsem ji a velmi mě zaujala. Tak mě rodiče přihlásili do šachového kroužku a tím to všechno začalo,“ říká. Tento okamžik předznamenal, jak se bude vyvíjet jeho život.