Mistři šachovnice

Mistři šachovnice

420.00

Vrcholné dílo Richarda Rétiho (1889-1929) a jedna z nejlepších šachových učebnic vůbec. V jednotlivých kapitolách Réti popisuje hru a komentuje přínos nejvýraznějších šachových osobností období 1850–1925. U každého z nich uvádí i osobitě komentované partie, na kterých přínos daných hráčů ilustruje a čtenáře postupně provádí vývojem šachové hry. Kniha je rozdělena do dvou částí, z nichž první je věnována starším mistrům (Anderssen, Morphy, Steinitz, Tarrasch, Lasker, Schlechter a Pillsbury) a druhá novějším (Maróczy, Marshall, Nimcovič, Capablanca, Aljechin, Euwe a další). Jedná se o 1. české vydání.

Kategorie:

Popis

Obsah
Úvodní slovo ……………………………………………………………………………………………… 3
Předmluva autora ……………………………………………………………………………………….. 4
1. Starší mistři ………………………………………………………………………………………………… 5
Adolf Anderssen…………………………………………………………………………………………. 7
Paul Morphy…………………………………………………………………………………………….. 19
Wilhelm Steinitz……………………………………………………………………………………….. 30
Siegbert Tarrasch ……………………………………………………………………………………… 56
K teorii španělské hry ……………………………………………………………………….. 62
Dámský gambit…………………………………………………………………………………. 67
Emanuel Lasker………………………………………………………………………………………… 71
Steinitzova obrana španělské hry ……………………………………………………….. 82
Výměnná varianta španělské hry………………………………………………………… 88
Karl Schlechter…………………………………………………………………………………………. 98
Harry Nelson Pillsbury …………………………………………………………………………….108
Příklady významných průlomů …………………………………………………………109
2. Novější mistři…………………………………………………………………………………………..117
Předmluva ke druhému dílu………………………………………………………………………119
Géza Maróczy………………………………………………………………………………………….120
Frank James Marshall………………………………………………………………………………126
Akiba Rubinstein……………………………………………………………………………………..129
Rubinsteinova obrana ve hře čtyř jezdců……………………………………………133
Rudolf Spielmann ……………………………………………………………………………………139
Gambitová varianta vídeňské hry………………………………………………………140
Áron Nimcovič ………………………………………………………………………………………..143
Hanhamova obrana…………………………………………………………………………..146
Indická obrana …………………………………………………………………………………149
Milan Vidmar………………………………………………………………………………………….156
Savielly Tartakower…………………………………………………………………………………159
Holandská obrana…………………………………………………………………………….160
José Raúl Capablanca ………………………………………………………………………………165
K teorii Caro-Kannovy obrany………………………………………………………….169
Cambridge-Springská a Vestfálská obrana dámského gambitu ……………173
Věžové koncovky…………………………………………………………………………….178
Jefim D. Bogoljubov………………………………………………………………………………..182
Réti: Můj systém zahájení………………………………………………………………………..193
254
Centrální pěšec jako překážka pro vlastní figury ………………………………..198
Alexandr Aljechin ……………………………………………………………………………………200
Blumenfeldův gambit a příbuzné systémy …………………………………………202
Odmítnutí Cambridge-Springské varianty………………………………………….212
O technice šachových kombinací………………………………………………………216
Ernst Grünfeld …………………………………………………………………………………………220
Aljechinova obrana ………………………………………………………………………….220
Max Euwe……………………………………………………………………………………………….223
Friedrich Sämisch ……………………………………………………………………………………226
Edgar Colle ……………………………………………………………………………………………..228
Carlos Torre…………………………………………………………………………………………….230
Doslov vydavatele německé verze …………………………………………………………….233
Doplnění biografie ……………………………………………………………………………………….234
Redakční poznámka……………………………………………………………………………………..251
Index …………………………………………………………………………………………………………..252
Obsah ………………………………………………………………………………………………………….253