Šachové základy

Šachové základy

270.00

Třetí mistr světa José Raúl Capablanca (1888-1942) byl především vynikajícím praktickým šachistou s mimořádným citem pro pozici a skvělou technikou hry. V první části knihy Šachové základy Capablanca čtenáři objasňuje základní šachové prvky od jednoduchých pěšcových koncovek, přes metody útoku ve střední hře, vysvětlení některých zahájení až po složitější koncovky a náročnější prvky strategie či vývinu ve španělské hře. Ve druhé části pak najdete 14 Capablancou komentovaných ilustrativních partií. Kniha je prvním českým překladem knihy Chess Fundamentals vydané v New Yorku 1934.

Kategorie:

Popis

Obsah
Šachové základy ……………………………………………………………………………………… 3
Předmluva ……………………………………………………………………………………………… 4
1. část……………………………………………………………………………………………………. 5
I. První principy: Koncovky, střední hra a zahájení …………………………………… 5
1. Několik jednoduchých matů ………………………………………………………….. 5
2. Proměna pěšce …………………………………………………………………………….. 9
3. Pěšcové koncovky ……………………………………………………………………….11
4. Několik vyhraných pozic ve střední hře …………………………………………..14
5. Relativní síla figur ……………………………………………………………………….18
6. Obecná strategie zahájení………………………………………………………………19
7. Kontrola centra ……………………………………………………………………………20
8. Léčky ………………………………………………………………………………………..23
II. Další principy koncovek …………………………………………………………………..25
9. Základní principy…………………………………………………………………………25
10. Klasická koncovka……………………………………………………………………..26
11. Vytvoření volného pěšce……………………………………………………………..27
12. Jak poznat, který z pěšců se dříve promění v dámu?…………………………28
13. Opozice ……………………………………………………………………………………29
14. Relativní hodnota jezdce a střelce …………………………………………………33
15. Jak matovat jezdcem a střelcem ……………………………………………………38
16. Dáma proti věži …………………………………………………………………………39
III. Plánování výhry ve střední hře………………………………………………………….43
17. Útok bez pomoci jezdců………………………………………………………………43
18. Útok, kde hrají hlavní roli jezdci…………………………………………………..44
19. Výhra za pomoci přímého útoku …………………………………………………..45
IV. Obecná teorie ………………………………………………………………………………..48
20. Iniciativa…………………………………………………………………………………..48
21. Přímý útok………………………………………………………………………………..48
22. Síla hrozícího útoku……………………………………………………………………50
23. Vzdání se iniciativy ……………………………………………………………………53
24. Odříznutí figur od centra dění………………………………………………………56
25. Kritika hráčských přístupů na příkladu vzatém z praxe……………………..58
V. Strategie koncovek ………………………………………………………………………….64
26. Náhlý útok z druhého křídla…………………………………………………………64
27. Nebezpečí v bezpečných pozicích…………………………………………………68
28. Koncovky s jednou věží a pěšci ……………………………………………………69
127
29. Obtížná koncovka: dvě věže s pěšci………………………………………………72
30. Věž, střelec a pěšci proti věži, jezdci a pěšcům ……………………………….78
VI. Další k zahájení a střední hře……………………………………………………………80
31. Několik důležitých poznámek o pěšcích…………………………………………80
32. Příklady vývinu ve španělské hře ………………………………………………….81
33. Vliv „děr“ …………………………………………………………………………………83
2. část – ilustrativní partie …………………………………………………………………………87
1. Marshall – Capablanca, New York m (7) 1909………………………………….87
2. Rubinstein – Capablanca, San Sebastián 1911…………………………………..88
3. Janowski – Capablanca, Havana 1913……………………………………………..91
4. Capablanca – Znosko-Borovskij, St. Petersburg 1913 ………………………..93
5. Lasker – Capablanca, St. Petersburg finále 1914 ……………………………….96
6. Chajes – Capablanca, New York Rice 1916 ……………………………………..99
7. Capablanca – Burn, San Sebastián 1911…………………………………………102
8. Mieses – Capablanca, Berlín 1913 ………………………………………………..104
9. Capablanca – Teichmann, Berlín 1913…………………………………………..108
10. Capablanca – Marshall, St Petersburg 1914…………………………………..111
11. Capablanca – Janowski, St Petersburg 1914………………………………….113
12. Capablanca – Chajes, New York 1918 …………………………………………114
13. Morrison – Capablanca, New York 1918 ……………………………………..117
14. Marshall – Capablanca, New York 1918………………………………………120
Dodatek ……………………………………………………………………………………………….124
Obsah ………………………………………………………………………………………………….126