Blumenfeldovo pravidlo

index

Často se stává, že hráč propočítává koplikovanou pozici, ale přehlédne něco elementárního na prvním tahu. Abychom se vyhnuli velkým chybám, sovětský mistr Blumenfeld měl toto doporučení:
Když ukončíte propočítávání, zapište si tah, který jste rozhodli hrát na partiář. Potom zkontrolujte pozici krátce očima začátečníka. Ptejte se jestli jste nepřehlédli mat, nebo nechali figuru či pěšce volně stát. Když se přesvědčíte že není okamžitá katastrova, pak byste měli učinit plánovaný tah.

Bohužel se změnou pravidel je zakázáno dělat si poznámky a psát tah před jeho vykonáním. Tento zákaz je zřejmě motivován znemožněním nápovědy od trenéra, který by mohl kývnutím potvrdit nebo odradit svěřence od plánovaného tahu.
Proto se doporučuje před tahem zavřít oči, obejít šachovnici a podívat se na pozici z pohledu soupeře, a představit si jak plánovaný tah vypadá.
Jsou 4 nejčastější příčiny hrubých chyb (plundrů):
1. Nevěnování dostatečné pozornosti soupeřovým hrozbám. Často mohou být hrozby nezkušenému hráči dosud neznámé.
2. Neuvědomění si důležité role figury, která táhne. Po tahu tuto roli přestává plnit a umožní tak soupeřovi taktiku.
3. Nevnímání celé šachovnice a přilišná vizuální koncentrace na omezený úsek bojiště.
4. Zanedbání bezpečnosti vlastního krále.
Příčina mé výšeuvedené „slepoty“ by se dala přisoudit asi k bodu 3.
Je zajímavé, že občas slepota potká i hráče z absolutní světové špičky, dokonce mistry světa. Nedávná dvojitá chyba v zápase Carlsen – Anand je toho příkladem, kdy Anand nevyužil velké chyby a rychle odpověděl v duchu svého předchozího plánu. Carlsen si svou obrovskou chybu uvědomil ihned po položení figury.
Benjamin Blumenfeld byl ruský šachista, teoretik, podle kterého se jmenuje Blumenfeldův gambit a v jedné ruské knížce jsem našel další verzi Blumenfeldova pravidla: Když zjistíš že jsi během první části partie přehlédl nějaký triviální tah soupeře, skryj hrdost a nabídni soupeři co nejdřív remis.

Šachové desatero

1. Budeš hrát pouze šachy a žádnou jinou rozumovou hru.
2. Pokaždé když hraješ šachy – soustřeď se pouze na hru ať je to v turnaji nebo v přátelské partii.
3. Nenadávej a neponižuj šachy nikdy i když prohráváš a necítíš se dobře.
4. Ať tví rodiče nebo opatrovníci vědí že hraješ šachy z celého srdce budeš je milovat když tě budou stále podporovat.
5. Nikdy neukradni šachovou knihu ale kup si ji nebo okopíruj pouze pro svou potřebu.
6. Nezáviď ostatním hráčům když výhrají partii nebo turnaj.
7. Nepodváděj v žádné partii přátelské nebo oficiální.
8. Šachy nejsou jenom hra, ale vrátí ti dobré výsledky jestli budeš hrát dobře.
9. Nikdy neodrazuj hráče ale povzbuzuj je.
10. Buď dobrý šachista vždy a přátelský ke všem hráčům.
Bůh ti k tomu žehnej!

Napsat komentář