Výměnný Dámský gambit – videolekce aneb to se opravdu černému špatně hraje

stažený soubor

Jde o velmi rozšířené zahájení. O jeho vývoj se zasloužil první mistr světa Steinitz, který formuloval své zásady poziční hry. Člení se na řadu samostatných systémů, jako je „Přijatý dámský gambit“, „Ortodoxní obrana“, „Tarraschova obrana“, „Slovanská hra“ apod.

Základní ideou dámského gambitu je boj o střed, na rozdíl od otevřených her se provádí pozvolněji.

 

Napsat komentář