Řešení diagramů

index

Diagram č.1
1.Dce3+ Db6 [1…Ka8 2.Dea3#; 1…Ka6 2.Da4#] 2.Dfa3# Zdá se vám ta úloha těžká? I mě se zdá(la) 3.6.2010, kdy jsem tuto dvojtažku řešil, ale nevyřešil. Je třeba (vždy) začít s pocitem, že víte více než autor. *

Diagram č.2
1.Dh6+ Tuto úlohu jsem nevyřešil, neviděl jsem 7mý tah bílého…dokonce ani ve vlastní analýze jsem si toho nevšiml!
1…Kxh6 2.hxg6+ Kg5 3.Vh5+ Kxh5 4.f4+ Jxe2 [4…Df3+ to je tedy nejpřesnější obrana… 5.Sxf3+ Jxf3 6.Vh1+ Jh4 /h2 7.Jf6+ Kh6 8.Vxh4+ /xh2+ 8…Kg7 9.Je8+ Vxe8 10.Vxh7+ Kf8 11.Vxf7#] 5.Jf6+ [5.Vh1+ Kg4 černý vyhraje, bílý nic nemá] 5…Kh6 6.Vh1+ [6.Jg4+ Kg7 7.Jf5+ Kh8 černý vyhraje] 6…Kg7 7.Je8+!! krásný zvedák na konec (borec na konec) [7.Jh5+ Kh8 černý vyhraje] 7…Vxe8 [7…Kh8 8.Vxh7#] 8.Vxh7+ Kf6 9.Vxf7# *

Diagram č.3
1.Vd3! Tento tah jsem „ze zoufalství“ uviděl až po 20ti minutách(!!) se strašnou hrozbou Vh3. Už už jsem chtěl PV ukončit (před Vd3), ale stále jsem si říkal = hraješ partii, takže musíš udělat tah a zahrál bys to tak? Když vidíš, že budeš trpět bez figury? [1.g6!? (? můj znak) – tento tah jsem počítal „celou věčnost“ 1…hxg6 2.Vxg6 fxg6 3.Sxe6+! (3.Dxg6?! Sg5+ 4.Kb1 Sh6?? toto jsem ohodnotil jako -+ ale přitom po: (4…Vf6! 5.Sxe6+ Kf8 6.Dh7 Vxe6 7.Sxg7+ Ke7 a bílý má jen věčný šach 8.Sd4+ Ke8 9.Dh5+ Kf8 10.Dh8+=) 5.Sxe6+ Kh8 6.Dxh6# je mat!) 3…Vf7 4.Dxg6 Df8 5.Vd3!! jsem neviděl (5.Vg1 počítal sem pouze s tímto tahem 5…Sf6[] a co teď? (5…Je5? 6.Sxe5 dxe5 7.Sxf7+ Dxf7 8.Dxc6 xVa8 jsem viděl OK) 6.Sxf6 Jxf6 7.Dxf6?! (7.Je2=/+) 7…bxc3 se mi nezdálo, stále a stále jsem se babral v této variantě…a hledal a hledal a nenacházel…) 5…Sf6[] 6.Vh3 De8 7.Sxf7+ Dxf7 8.Vh8+ Kxh8 9.Dxf7 bxc3[] (9…Sxd4? 10.Jd5+-) 10.bxc3 má bílý slušné šance na výhru; 1.Jd5?! Sxd5! 2.exd5 e5 bílému nic nedává; 1.Dh6?? gxh6 2.gxh6+ Sg5+!-+; 1.Sxg7? Kxg7 a bílý bude rád když vykouzlí remízu, nic tam není, například: 2.Sxe6! Je5! (2…fxe6 3.Dh6+ Kf7 4.Dh5+=) 3.Sf5 Jg6 4.Jd5 s nějakou kompenzací, ale nic více]
1…bxc3 PV je jednoduchý [1…g6 2.Dxh7+ Kxh7 3.Vh3+ Kg8 4.Vh8#; 1…Ve8 2.Vh3 nejsilnější (2.Vf3? (! můj znak) a hodnocení +- tj. dále jsem nic nepočítal 2…Je5[] 3.Sxe5 dxe5 4.Dxf7+! Kh8 5.Dg6!! Sxg5+ (5…hxg6 6.Vh3+ Kg8 7.Sxe6+ Kf8 8.Vh8#) 6.Dxg5 Dxg5+ 7.Vxg5 bxc3 8.Vxc3 Sxe4 9.Vxe5+-) 2…Jf8 3.g6! fxg6 (3…Sf6 4.gxf7++-) 4.Sxe6+ Jxe6 5.Dxh7+ Kf8 6.Vf3+ Sf6 7.Sxf6+-; 1…Je5 2.Sxe5+-]
2.Vh3 Sxe4 [2…h6 3.gxh6 g6 4.Vxg6++- 4.h7 mat jsem si nevšiml v PV, ale to vůbec nevadí, když vidíte jinde jiný mat (4.h7#!) ] 3.g6! a zde jsem počítal 3možnosti a) fg6 b) Sg5+ a c) Sg6
3…fxg6 [3…Sg5+ 4.Vxg5+-; 3…Sxg6 4.Vxg6 (4.Dxh7+ je ještě lepší, rychlejší 4…Sxh7 5.Vxg7+ Kh8 6.Vhxh7#) 4…fxg6 5.Sxe6+ s matem]
4.Sxe6+ Vf7 [4…Kh8 5.Dxh7#] 5.Dxh7+ Kf8 6.Dh8#
Zde špatná volba TK vedle bílého ke strašně zbytečnému úsilí – ztráty času a energie. Přičemž, kdyby měl bílý lepší volbu TK, mohl tuto úlohu vyřešit do 10ti minut…Ovšem toto byla úloha, kde se nám nabízelo hodně svůdných tahů: g6,Sxg7,Vd3,Dh6,Jd5 atd.

Diagram č.4
1.Sf6?! Problém této úlohy byl ten, že jsem velmi dlouho počítal Vf7 a „unavil jsem se“ proto jsem následující tahy kandidáty špatně spočítal, dokonce ten správný skoro vůbec… [1.Sd8!! Jsem viděl, ale po (Mimochodem nejpřesvědčivější a nejsilnější cesta k výhře) 1…Vexd8 (1…Dxd8 2.Jg5 h6 jsem skončil s PV, že tam nic není… Proč? Protože mi nějak Sd8 nesedělo a hlavně jsem se dost unavil (předchozím počítání Vf7) a chtěl jsem „rychle“ něco už dopočítat. Což je ale chyba – samozřejmě. 3.Jf7 De7 4.Dxg6+-) 2.Jg5 h6 3.Dxg6 hxg5 4.Df7+! (4.Se4 i toto vyhrává 4…Sf4 5.gxf4 gxf4 6.Dh7++- Kf7 7.Dh5+ Ke7 8.Dg5+ Kd6 9.Sf3 Dc8 10.Dxf4+ Ke7 11.Dg5++-) 4…Kh8 5.Dh5+ Kg8 6.Se4 Sf4 7.Sh7+ Kf8 8.Dxg5+-; 1.Vf7?! Vf8! (?) po asi 10ti minutách PV po …Kxf7?! jsem se vrátil k tomuto tahu, ale nic kloudného jsem zde nenašel.

Jak uvidíme, tak je tento tah špatný!!! (1…Kxf7?! to je samozřejmě zbytečné pro černého, kdyby ovšem nebylo brutálního triku po …Vf8 2.Dxh7 Sf4!! jsem viděl a dále jsem nevěděl/neviděl nic přesvědčivého, asi jenom kompenzaci za kvalitu po: (2…Vh8? následující varianty jsem viděl 3.Jxd6+! Dxd6 4.Vf1+ Df4[] (4…Jf4 5.Sxf4 Vxh7 6.Sxd6+ Kg8 7.Sxb8+-) 5.Sxf4! Vxh7 6.Sxb8+ Ke7 7.Sxb7+- jsem správně ohodnotil v PV jako +-) 3.Sxf4 (3.Sf6! rybka se strašným útokem) 3…Jxf4 4.Vf1 e5 (4…Vh8! 5.Jg5+ Kf6 6.Je4+= to jsem ještě v mlhách PV viděl, jenom věčnák…) 5.gxf4 a myslel jsem si že bílý má dobrou komp. což má) 2.Jxd6? jsem asi po 5ti minutách dospěl jako že bílý nic lepšího nemá (2.Jf6+!! jsem viděl, ale po …Kxf7 jsem to hned zavrhnul… 2…Kxf7 (2…gxf6 3.Dxh7#) 3.Vf1!! nádherný tichý tah 3…gxf6 4.Dxh7+ Ke8 5.Dxg6+ Kd8 (5…Vf7 6.Vxf6 Sc6 7.Vxe6++-; 5…Ke7 6.Vxf6+-) 6.Vxf6[] Ve8[] (6…Vxf6 7.Dxf6+ Ke8 (7…Kc8 8.Dh8++-) 8.Dh8+ Kf7 9.Dh7+ Kf8 10.Sh6+ Ke8 11.Dg8+ Ke7 12.Sg5#) 7.Vxe6+ (7.Vf8+ je jen remíza 7…Se7 8.Sxe7+ Kxe7 9.Dg5+! Kxf8 (9…Kd6? 10.Vf6 černý musí 10…Dc8 11.Df4+ Ke7 12.Vf7+ Kd8 13.Dg5+ Kc7 14.Dxc5+ Kd8 15.Dg5+ Kc7 16.De5+ Kd8 17.Df6+ Kc7 18.Dxd4© s výbornou kompenzací) 10.Df6+=) 7…Se7[] (7…Ve7 8.Vxd6+-) 8.Vxe7 Vxe7 9.Df6 Se8 (9…Sc6 10.Sxc6 bxc6 11.Df8+ Kd7 12.Dxe7+ Kc8 13.Dxc7+ Kxc7 14.Sf4++-; 9…Sb5 10.a4!+-) 10.Sf4 a černý musí dát dámu 10…Dxf4
a) 10…Da5 11.c3!! (11.Dd6++-) 11…Dxc3 12.Db6+ Kd7 13.Sh3+ Ve6 14.Dc7#;
b) 10…Vc8 11.Sxc7+ Vcxc7 12.h4+-; 11.Dxf4+- černý má příšerné figury, výhra je jednoduchá) 2…Dxd6 3.Vxf8+ Dxf8?! (3…Jxf8?? 4.Sf4; 3…Vxf8! myslel jsem si v PV, že je chyba pro ztrátu pěšce.. 4.Sxb7 Sc6!= ale černý jezdec může být velmi nepříjemný) 4.Se4 Se8 a zde jsem ukončil PV (fakt je ten, že jsem nechtěl na tuto variantu ztrácet čas), moc se mi pozice bílého nezdála, myslel jsem si, že černý s pěšcem více je úplně v pohodě, faktem ale je, ze po 5.Vf1© má bílý skvělou kompenzaci]
1…Sc6[] jsem rychle v PV zjistil, ze je jediný tah, následující varianty jsem viděl OK [1…Jf8 2.Sxg7 Kxg7 3.Vf7+ Kg8 4.Jf6+ Kh8 5.Vxh7+ Jxh7 6.Dxh7#; 1…Sf8 2.Jg5 h6 3.Dxg6 hxg5 4.Sxg7 Sxg7 5.Vf7; 1…Vf8 2.Jg5 h6 3.Dxg6]
2.Jg5 gxf6 Zde jsem se úplně zbláznil, jelikož jsem toto jednoduché braní a následné krytí pěšce h7 přehlédl!!! (Faktem je, že jsem si PV po sobě nekontroloval, už tak mě stresovalo, že moje prastaré JANTARY made in USSR ukrojily už tolik času)
Ostatní varianty jsem ale viděl OK, ale…to je samozřejmě k ničemu, když se nevidí jediný (obraný) tah… [2…Jf8? 3.Sd8 Vbxd8 (3…g6 4.Sxc7 gxh5 5.Sxd6; 3…Dxd8 4.Vxf8+ Kxf8 5.Df7#) 4.Vxf8+ Kxf8 5.Vf1+]
3.Vxf6 Sxg2 [3…Ve7 je pro bílého asi náročnější 4.Sxc6 bxc6 (4…Dxc6 5.Vexe6+-) 5.Jxe6 Sxg3 6.Ve2! (6.Vxg6+ hxg6 7.Dxg6+ Vg7 8.Jxg7 Sxh2+ 9.Kh1 Dxg7) 6…Vxe6 7.Vexe6 Se5 8.Vxg6+ hxg6 9.Dxe5 Dxe5 10.Vxe5+-]
4.Vf7 Dxf7 5.Jxf7 Kxf7 6.Dxh7+ Kf6[] 7.Kxg2 Vh8[] 8.Dd7 Se5[] [8…Se7 9.Vxe6++-] 9.Vf1+ Kg5 10.Dxe6+- bílý stojí na výhru, ale ještě to není snadné vyhrát, černý má jisté praktické šance.
Závěr:
Kdyby měl bílý lepší volbu TK (tahů kandidátů), taky by rychle zjistil, že Sd8 je výhra a snadná a nemusel se prodírat neznámými houštinami a sedřít si přitom kůži o bodláky, trny a další překážky rozličného druhu. *

Diagram č.5
Odpověď:
28…Vc8? (po 8mi minutách přemýšlení)
Samozřejmě 28…Jb6!, což vede v podstatě k výhře. Černý však natolik ztratil koncentraci, že nebyl schopen spočítat pár tahů dopředu a přecenil sílu blokádové hrozby Jd2. Mimochodem nic jiného než 28…Jb6! a 28…Vc8? tam není [28…Jb6! tento tah jsem samozřejmě viděl, ale polekala mě blokáda po 29.Jd2 – zbytečně! 29.Jd2?
a) 29.Sf1! je asi ještě nejlepší obrana 29…Jc4, ovšem pozice je pro bílého velmi trudná 30.Sxb4 (30.e5 Vaa8!? 31.Sxb4 axb4 32.exf6 b3 a pozice bílého za chvíli praskne) 30…axb4 takový dva volní pěšci by měli černému zajistit výhru 31.Vd1 b3! 32.Vab1 Vxa4 (32…Vad6!?) 33.Vxd3 Vxd3 34.Sxd3 Jb6 (34…Je5!? 35.Jxe5 fxe5) 35.Kf1 Vb4 36.Ke2 b2 37.Jd2 Sa2 38.Ve1 Ja4 39.Ke3 a bílý by měl postupně prohrát;
b) 29.Sxb4 axb4 30.a5 b3 opět čeká bílého zoufalý boj o remízu; 29…Jxa4!! jsem neviděl! 30.Vxa4 Vc6 31.Jb1 Sb3! (31…Vdc8 i toto postačuje) 32.Va1 Vdc8-+]
29.Sxb4 Vxc1+ 30.Vxc1 axb4 31.Vc8+ Jf8 32.Sf1 Vxa4 33.Sxd3= černý má jen symbolickou výhodu a další pokusy o hru na výru bílý lehce odrazil a partie skončila remízou. Opět se ukázala jako největší slabina volby TK a ztráta koncentrace v rozhodující okamžik boje. *

Napsat komentář