Kempelenův šachový automat.

Mezi největší historické senzace se stal – šachový automat – který sestrojil roku 1769 v Bratislavě podivínský baron Vlk Kempelen poddaný Marie Terezie.

Kempelenův šachový automat byla postava Turka v životní velikosti, sedícího za širokým stolem se šachovnicí. Pravá ruka ležela na stole a levá držela dlouhou dýmku. Vevnitř byly tři prostory ve kterých byl hodinový strojek a pákový mechanismus. Kempelen tyto prostory před produkcí vždy otvíral, aby dokázal, že nejde o podvod.

Kempelen začal se svým automatem r. 1771 předváděcí turné po světě. Stroj byl vždy předváděn jen svým vynálezcem a byl považován za zázračný technický objev. Ve skříni byl ukryt hbitý šachista, který se vždy přesouval po skříni na jiné místo, aby nebyl viděn tam, kde Kempelen otevřel dvířka. Ten potom sledoval soupeřovy tahy a pomocí mechanismu uvedl do pohybu Turkovu ruku. Při každém tahu bylo slyšet hrčení a cinkání hodinového stroje, který se po deseti tazích natahoval. Turek prováděl tahy levou rukou, ze které mu Kempelen vzal dýmku. Pokud soupeř provedl nesmyslný tah, tak Turek pokýval hlavou a figurku vyhodil.

Kempelen předváděl svého Turka císařovně marii Terezii a císaři Josefu II. V roce 1783 jezdil po turné v Lipsku, Dráždanech, Paříži, Londýně a v Berlíně jej předvedl králi Bedřichu II.

Po Kempelově smrti roku 1804 jej mechanik Malzl opravil a předvedl Napoleonovi, který byl v partii poražen.

Tento automat koupil za 30 000 franků Evžen Beuharnaisa. Turka později opět nalezl Malzl na bavorském dvoře v Mnichově mezi starým harampádím. Znovu jej koupil opravil a vydal se po cestách jak Kempelen. Pro svůj výnosný obchod angažoval řadu vynikajících šachových mistrů a Turek získal pověst nepřemožitelného.

V roce 1820 tam byl ukryt i francouzký šachista Mouret, který se rád napil a ve hře automatu to bylo znát. Při jedné produkci někdo v plném sále vykřikl „Hoří“ a v nastálé panice vyrazil podnapilý Mouret z automatu pryč.

Roku 1836 byl automat prodán do Ameriky, kde vzbuzoval stejnou senzaci jako v Evropě. Nakonec se ocitl v philadelfském muzeu rarit, kde při požáru roku 1854 shořel.

Napsat komentář