Co je to – kapitulace?

Kapitulace jsou v mezinárodním právu válečné smlouvy, podle ní se vzdávají pevnosti, opevněná místa, bránící se města a vojenské oddíly. Ochota ke kapitulaci se sděluje vyvěšením bílého praporu a vyslání parlamentáře. Dohoda se vztahuje na vojenské věci: jak se bude zacházet s vojáky, jak se odevzdá válečný materiál a zbraně, jak se budou chránit veřejné budovy, co bude s civilním obyvatelstvem a pod. Ujednání politického rázu, např. kam bude patřit vzdávající území nemají platnost. Kapitulace platí po dobu války. Uzavírají je zmocněnci protivníků. Před započetím jednání se zkoumají plné moci.

Kapitulanti se vzdávají „bezpodmínečně“, podle staršího rčení „na milost a nemilost“. Podle středověkého zvyku museli podle okolostí část kapitulovaného vojska „skákat přes čepel“. Podle nového práva je život kapitulujících vždy zajištěn a chráněn pokud se dodržují podmínky kapitulace. K nejdůležitější podmínce patří okamžitý zákaz ničení zbraní a pevností.

Kapitulace u Sedanu r. 1870 se bere v mezinárodním právu za vzor. Podle článku 35 Hágské úmluvy o pozemní válce z r. 1907 se má dbáti vojenské cti kapitulujících. Je třeba smluvit všechno, aby kapitulující strany nemohly opět bojovat. Například při kapitulaci Bellfortu 15. listopadu 1871 bylo francouzkým oddílům dovoleno odtáhnout za zvuků hudby, vojenských poct a části zbraní.

Pokud se jedná s těmi co kapitulovali podle práva? To je v každé zemi různé, jestli je velitel popohnán před vojenský soud a hnán k odpovědnosti? Tak se to někde stalo. Mezi historické kapitulace patří kapitulace saského vojska u Pirny, proti Bedřichu Velikému r. 1756; kapitulace Blucherova u Rutkau r. 1806 „protože neměl žádný chleba a prach“; Kapitulace 23 000 rusů u Világose v Mad’arsku r. 1849; kapitulace Napoleona III. s 83 000 Francouzi u Sedanu 2. září 1870; Ruská kapitulace Port Arthuru r. 1905; kapitulace černohorského vojska u Cetyně 25.ledna 1916. Novější kapitulace jsou všem známé př. německého vojska u Stalingradu, nebo „bezpodmínečná kapitulace“ německé a japonské armády.

 

Buďme rádi, že naše šachová kapitulace je jen hra:)

Napsat komentář