Změny pravidel

Mezi největší změny patří hra obou ruč ( jednou rukou se táhne druhou se zmáčknou hodiny) a nebo přemačkávání hodin, kdy v rapidu a v bleskovém šachu to je nemožný tah a prohra! Ve vážné partii dostane soupeř bonus 2 minuty, při opakovaném prohřešku je kontumace. Druhá výrazná změna je ta, že když spadnou praporky oboum hráčů a nejde zjistit komu spadl dříve tak pozor, dříve to byla remíza dnes je to prohra obou hráčů!! A další podobně chytré změny najdete uvnitř tohoto článku….

 

 

Výrazné změny

Změn tohoto charakteru je celkem osm a některé jsou opravdu revoluční.

Pravidlo „šáhnu-táhnu“ bylo zpřísněno, nově se jakýkoli dotek kamene hráčem, který je na tahu, považuje za úmyslný (čl. 4.2.2). Výjimkou je zjevně zcela náhodný kontakt, například kdy při provádění tahu zavadím o jiný kámen. Čili už žádné postrkování pěšců propiskou a podobně.

Pravidla velmi zpřísnila hru obouruč (čl. 7.7.1) a přemačkávání hodin (čl. 7.8.1), které se nově považují za nemožný tah a trestají se přidáním dvou minut soupeři a při opakovaném prohřešku prohrou partie. V rapidu a blesku následuje prohra již po prvním prohřešku. Navíc platí, že rozhodčí aktivně zasáhne, pokud toto vidí, a nemusí čekat na reklamaci soupeře. Toto je zjevně nejvýznamnější změna v pravidlech a hodně hráčů na ni v prvních měsících doplatí, tak si na to dávejte pozor.

Článek 6.11., který řešil situace, kdy spadnou oba praporky a nelze zjistit, který spadl dříve, se přesunul do směrnice III (čl. III.3.1), což je bývalá příloha G. Tato směrnice ovšem platí pouze v případech, kdy se hraje bez přídavku a kdy její použití bylo oznámeno předem (také neplatí v bleskovém šachu, ale tohle není novinka, a také se počítá s tím, že v příští verzi pravidel platné od roku 2021 už směrnice nebudou vůbec). Bohužel FIDE nemá uspokojivou odpověď na otázku, co se stane, když oba praporky spadnou a směrnice III neplatí. FIDE má jediný argument, a to, že s digitálními hodinami se to nemůže stát. Bohužel se mýlí, stát se to může (na ME mládeže v Praze se nám to stalo dvakrát) a samozřejmě se to stane v bleskovém turnaji hraném s analogovými hodinami. Tady nás s FIDE ještě čeká vysvětlování. Dokud se k tomu však FIDE jasně nepostaví, tak platí, že v případě, kdy spadnou oba praporky a nelze určit, který spadl dříve, oba hráči prohrávají (článek 6.11, který říkal, že partie je remíza, byl zrušen).

Ponaučení z této změny je dvojí. Zaprvé, pokud pořadatelé chtějí, aby směrnice III platila (a teď už to není jen o reklamaci remízy při neusilování o výhru normálními prostředky), tak si to musí dát explicitně do propozic turnaje. Zadruhé, rozhodčí se musí ujistit, že hodiny v bleskových turnajích hraných bez přídavku jsou nastaveny tak, aby se hodiny buď po pádu jednoho z praporků zastavily nebo aby jednoznačně signalizovaly který praporek spadl první. Čili teď je ještě více než dříve důležité, aby bylo zvoleno vhodné nastavení hodin. Toto ostatně platí při jakémkoli jiném tempu, FIDE trvá na tom, že hodiny mají ukazovat, který praporek spadl dříve, od rozhodčích se tudíž očekává, že toto budou hlídat. V této souvislosti bych také šachovou veřejnost rád poprosil, aby se na všech možných typech hodin, které jsou u nás k dispozici, pokusila nasimulovat situaci, kdy oba praporky spadnou a hodiny neukážou, který spadl dříve. To je proto, abychom měli přehled, jakému nastavení se u kterých hodin vyhnout.

Další změnou v pravidlech je, že ono komplikované pravidlo o pětkrát opakované pozici (čl. 9.6.1) bylo zjednodušeno a nově hra okamžitě končí remízou, pokud se stejná pozice (viz čl. 9.2.2) vyskytne pětkrát. Zejména v bleskových turnajích tak může docházet k situacím, kdy rozhodčí uprostřed zuřivé blicky znenadání prohlásí, že partie skončila remízou. Stejně tak se může stát, že výsledek partie bude změněn dodatečně, zjistí-li se, že v jejím průběhu došlo k „pětkrát opakované“ pozici.

Do pravidel byl zakomponován stávající výklad KR FIDE ohledně mobilních telefonů, ale došlo k drobným změnám. Hráčům je zakázáno mít v hracím prostoru jakýkoli elektronický přístroj, pokud nebyl rozhodčím povolen (možnost povolit elektronický přístroj je nová). Nepočítejte ovšem s tím, že rozhodčí bude plošně mobily povolovat. Toto pravidlo se použije pouze v případech nezbytné pracovní pohotovosti apod. jak to známe z našich soutěží družstev.

Pravidla soutěže mohou povolit, že hráči mohou mít takový přístroj uložen v zavazadle, pokud je zcela vypnutý, a o umístění tohoto zavazadla rozhoduje rozhodčí. Dále platí, že bez svolení rozhodčího nesmí žádný z hráčů s tímto zavazadlem manipulovat. Hráč musí o přítomnosti elektronického přístroje ve svém zavazadle před partií informovat rozhodčího. Tohle se v praxi, myslím, moc nedodržuje, ale formálně taková povinnost existuje (viz původní výklad KR FIDE k čl. 11.3.b). Zavazadlem může být i bunda, ale platí výše uvedené o umístění této bundy, tj. hráč ji nesmí mít na sobě, rozhodčí upřesní, kde může bunda být, např. nemusí povolit mít ji pověšenou přes židli, a je naprosto nepřípustné s bundou během partie manipulovat nebo v ní dokonce odejít z hrací místnosti (obojí se trestá prohrou partie).

Rozhodčí má právo požadovat po hráči podrobit se prohlídce osobních věcí a nově i těla. O takových prohlídkách platí vše, co bylo řečeno dosud, tj. například nesmí být svévolné, směrnice proti podvádění se tímto tématem zabývá obšírněji.

V roce 2014 vydala FIDE takzvanou Směrnici proti podvádění, která obsahuje doporučení pro boj s elektronickým dopingem. Nově pravidla požadují, aby se rozhodčí touto směrnicí řídil (čl. 12.2.7), čímž se tato směrnice stává povinnou a dopadne nejen na rozhodčí, ale i na hráče a na pořadatele (především u významnějších akcí jako je MČR či Extraliga). Od teď se tudíž tato směrnice musí učit na školeních rozhodčích. Na překladu směrnice se pracuje.

Do seznamu trestů přibyla možnost nenalosovat hráče na jedno či více kol (čl. 12.9.8). Nevím, nakolik se tato možnost v praxi využije, ale na různých školeních a seminářích rozhodčích po ní účastníci často volali, takže v praxi se s tímto trestem možná setkáme.

 

Drobné změny

Méně významné změny pouze v bodech.

 • Hráči se mohou domluvit na remíze, pouze pokud oba provedli alespoň jeden tah (čl. 5.2.3)
 • Pokud neurčí rozpis soutěže jinak, je čekací doba nulová (čl. 6.7.1)
 • Pokud partie začne s obrácenými barvami, potom se v partii povinně pokračuje, pokud oba hráči provedli deset a více tahů, v opačném případě se hra zruší a hraje se nová (čl. 7.3). Dříve to bylo na uvážení rozhodčího, teď už rozhodčí nemá na výběr.
 • Formulace o dokončení nemožného tahu zmáčknutím hodin byla přesunuta z přílohy A do článku 7.5.1
 • Pokud platí Sofijské pravidlo (čl. 9.1.1), je zakázáno remízu nejen přijmout, ale také nabídnout.
 • “Celkový výsledek jakékoli partie nemůže překročit maximální výsledek normálně pro partii určený. Výsledek přidělený jednotlivým hráčům musí odpovídat výsledku normálně s partií spojovanému (např. není povolen výsledek ¾ – ¼).”(čl. 10.2)
 • Rozpis soutěže může určit hráči, který není na tahu, povinnost ohlásit rozhodčímu, pokud chce z hrací místnosti odejít.”(čl. 11.2.4) Toto někteří lidé interpretují tak, že hráči, který je na tahu, je zakázáno opustit hrací místnost i kdyby s tím rozhodčí souhlasil. FIDE upřesní. Toto ustanovení má zjevně původ v experimentu vyzkoušeném na Olympiádě v Baku, kdy hráči museli hlásit rozhodčímu, že jdou na záchod.
 • Do článku 11.3.4 byly přidány elektronické cigarety, což znamená, že jejich použití v hracím prostoru mimo prostor vyhrazený pro kouření, je zakázáno.
 • Pravidla nařizují hráčům pomáhat rozhodčímu při rekonstrukci partie (z jakéhokoli důvodu). Toto se týká obou hráčů dané partie. (čl. 11.11)
 • Ověření reklamace trojího opakování pozice nebo 50 tahů je povinností obou hráčů za dohledu rozhodčího.”(čl. 11.12)

Rapid a bleskový šach

 • Hráči nemusí tahy zapisovat, neztrácejí však práva reklamace obvykle založené na partiáři.  Hráč může kdykoliv požádat rozhodčího o partiář, aby mohl tahy zapisovat.” (čl. A.2) V našich končinách toto nepřináší prakticky žádnou změnu, akorát si pořadatelé musí dát pozor, aby měli na rapid turnajích k dispozici partiáře, pro případ, že je některý z hráčů bude chtít využít.
 • Pokud rozhodčí partii zapisuje, hráč má právo požádat o nahlédnutí do jeho partiáře. Tohoto práva lze využít v každé partii maximálně pětkrát. (čl. A.3.2 a B.3.2)
 • Článek A.4.5 upřesňuje, že v rapid a bleskovém šachu rozhodčí také hlásí pád praporku. V textu je použito slovo „může”, ale myslí se „musí”. To ostatně vyplývá z kombinace článků 6.8 a 6.4, které ukládají rozhodčímu povinnost pád praporku oznámit.

3 komentáře u „Změny pravidel“

 1. Takže prosím ještě pár kontrolních otázek, jelikož přes prázdniny chci jet minimálně na 2 turnaje tak ať vím své možnosti. Pokud budu hrát vážnou partii jen dotek kamene už musí danou figurkou táhnout. Dále překáčknutí hodin tedy přídavek 2 minuty podruhé již kontumace a hra obouruč to samé, jak to dělá pan Javor je již zakázáno. Dále v časovce kdy rozhodčí zapisuje tahy za nás mám možnost nahlédnout do jeho zápisků. Čekací doba na zápas je teda nula pokud není napsáno v prospektech turnaje??? Při turnaji nesmím mít u sebe mobilní telefon v hrací místnosti teda takže ho nechávat v autě nebo doma…

  Odpovědět
 2. Tak je otázkou kdo ty pravidla bude všechno ovládat a orientovat se v tom. A pravidla jsou od toho, aby se porušovala :-). Jinak bych chtěl popřát Emilkovi k jeho dnešnímu svátku všechno nejlepší a hlavně hodně zdravíčka.

  Odpovědět
 3. je to horší a horší a každá taková změna je jen další hromada hloupostí…..například, blesková partie, hráč zboří omylem figurky, jeho protihráč mu přemáčkne hodiny aby si je postavil na svůj čas a pozor – přemáčknutí hodiny a kontumace!
  Nebo druhý nesmysl, hrajete bleskovku, věnujete se svojí pozici, nemáte čas sledovat hodiny a soupeři spadne praporek, vy si toho nevšimnete a Vám taky spadne a jako trest že jste hráli šachy a jako trest že soupeři spadl praporek jako první jste prohráli oba dva!! Osobní prohlídka myslím odporuje i zákonům ČR, kdy i ochranka v obchodě Vás nemůže prohlížet, od toho je tady policie……nu paráda, úmyslem je asi aby lidi nehráli šachy a nebo si založili svoji šachovou organizaci…..

  Odpovědět

Napsat komentář