Trocha porce pro šedé buňky mozkové – propočty s GM Robert Cvek

 

Je velmi důležité denně (!) řešit tzv. diagramy. Tedy úlohy na taktiku. Mohou to být kombinace, PV, studie, řešení naslepo atd. Hlavní je vše řešit na šachovnici (ne na počítači) a řešení si zapisovat. Až potom si všechno zkontrolovat. Z vlastní praxe radím si s úlohou pohrát, a když ji máte „vyřešenou“, tak si nejdříve pozici natahat a kolikrát objevíte, že to tak není atd. Pak nastupuje VA tedy vlastní analýza. Která je podle mě u těžší PV velmi důležitá. Proč? Jelikož si ještě zlepšíte taktický postřeh a hlavně cit pro dynamické, kombinační pozice. Až jako poslední instanci bych použil šachový program. Většina však, bohužel, hned chmatá po počítači, aby, honem, honem, se dozvěděli co a jak. Což je ovšem, dle mého názoru, chyba.

Dost lidí mi oponovalo, že získávají čas. Že třeba řeší na počítači a nebo si rychle zkontrolují co řešili a moc se s tím nebabrají. Možná ano, možná mají pravdu a mají spoustu času. V každém případě, volba je na vás.

Diagram č.1: Rozcvička. Zdatnější hráč by to měl vidět za pár sekund. Ale na druhou stranu se může stát, že i velmi silný hráč někdy prostě nevidí jednoduché obraty.

Digram č.1 BNT

Diagram č.2: Tato kombinace mě potrápila a na řešení jsem přišel za 6 minut. Všiml jsem si později, že jsem tu samou kombinaci řešil před rokem a trvalo mi to 10 minut a cituji tehdejší zápis „už jsem to chtěl zabalit a najednou mě to napadlo“.

Digram č.2 BNT

Diagram č.3: Docela zákeřná dvojtažka. Zde jsem přemýšlel celých 12 minut a když už jsem chtěl balit fidlátka, najednou mě to napadlo. Komické bylo, že jsem snad všechno počítal, kromě toho tahu. A nebo mě ten tah někdy napadl, ale rychle jsem ho (chybně) vyřadil.

Digram č.3 BNT

Diagram č.4: To je moc hezký příklad na PV + případnou analýzu a nebo trénink, kde hrajete na čas a díváte se, co se hrálo a dle toho partie probíhá (ala vážná partie). Spotřeboval jsem 14 minut.

Digram č.4 BNT

Diagram č.5: Na tuto úlohu jsem spotřeboval jenom 8 minut. Nějak mě všechno rychle napadalo. Kniha od Volokitina a Grabinského Samoučitel dlja vunderkindov je výborná kniha na taktiku. Ovšem pro takříkajíc pokročilé šachisty.

Digram č.5 BNT

Řešení

Diagram č.1
1.Vh8+! Jxh8 2.Dh7+ Kxh7 3.Vh5+ Kg8 4.Sh7# Jh8 je důležitá figura *

Diagram č.2
1.Dh6 Vxg3 to je jasné, ale co teď? 2.Sg6!! To je klíč k pevnosti černého 2…Vxg6 [2…fxg6 3.Dxf8#] 3.fxg6 s hrozbou Dxf8mat a Dxh7mat, což černý nepokryje 3…fxg6 [3…Vg8 4.Dxh7#; 3…Sg7 4.Dxh7#] 4.Dxf8# *

Diagram č.3
Všiml jsem si, že studie a podobné úlohy jsou nejtěžší, když je tam překoněno. Obzvláště kombinace 2J+D… 1.Jed6!! Ke3 [1…Kd5 2.Dc4#; 1…c5 2.Dd2#] 2.Jf5# *

Diagram č.4
1.Sxf7+ Kxf7 2.Jg5+ Kf6[] V PV by měl bílý vidět, že jde o jediný tah. [2…Kg8 3.Dh5 Jxf5 4.Dxh7+ Kf8 5.Dxf5+ (5.exf5+-) 5…Kg8 (5…Ke7 6.De6++-) 6.Dg6!!+- (6.Ve3!? jsem měl já a končil jako +- ale měl jsem ještě vidět: 6…g6[] 7.Dxg6+ Dg7 8.Dh5!+- a černý je KO) ; 2…Kg6 3.Dg4! h5 4.Jh4+ Kh6 (4…Kf6 5.De6+ Kxg5 6.Jf3+ zde jsem měl napsáno mat. Zapomněl jsem na ústup na f4. 6…Kf4 7.Df7+ Kg4 8.h3#) 5.Jf7+ Kh7 6.Dxh5+ Kg8 7.Jg5+-] Nastala kritická fáze, co teď? 3.Dg4! s Jh7+ a Dxg7, stejně dobré ale bylo také 3.Jxh7+. Zde někde můj PV pomalu vyšuměl. Věděl jsem, že mám ty tři možnosti, ale nevěděl jsem, která je z nich nejsilnější. Udělal jsem ALE typickou CHYBU, když jsem si neudělal tyto tahy a neřešil znovu (tj. opět na čas, jakoby řešit úlohu v úloze), jako v partii, kde se taky můžete rozhodnout pro nadějnou oběť a až PAK podumat co je nejsilnější. Normálně to dělám, ale zde se tak, bohužel nestalo. [3.Jxh7+! To jsem viděl, ale znerózňoval mě ústup na e6, ale neviděl jsem hák 5.Jg5+ 3…Kf7 (3…Ke6 4.Jxg7+ Kf7 (4…Kd7 5.Dg4++-) 5.Jg5+! nyní tento motiv vyhrává 5…Kg6 (5…Kg8 6.Dh5+-) 6.Dh5+ Kxg7 7.Je6++-) 4.Jg5+ Kf6 5.Dg4 se známou hrozbou Jh7+ a Dxg7 5…g6! (5…Vh8 6.Jxe7! Jxe7 (6…Dxe7 7.Df5#; 6…Kxe7 7.De6+ Kf8 8.Ve3+-) 7.Ve3+-) 6.Jg7!+- budeme více analyzovat v hlavní variantě s 3.Dg4!; 3.Jxg7? Abych se přiznal, tak ten tah mě v PV lákal a rozhodl bych se až by pozice došla k 2…Kf6 3…Jg6!! 4.Jxe8+ Vxe8~~] 3…g6 To jsem ještě v PV viděl a nebyl jsem si moc jistý, zda bílý stojí lépe(!) [3…Vh8 4.Jxg7! Sc8 a nybí vyhrává více, nepříklad: 5.J7e6 s Df3+ 5…Kg6 6.Jxh7+!?+- vyhrávalo i 6.Ve3 a zřejmě i další tahy] 4.Jxh7+ Kf7 5.Jg5+ Kf6 [5…Kg8 6.Jh6+ Kh8 (6…Kg7 7.Je6++-) 7.Jhf7+ Kg8 8.Dh4 Kg7 9.Je6++-] 6.Jg7! To je klíčový tah! (Máme tu samou pozici jako s 3.Jxh7+) 6…Jg8 Počítač zde hlásí + asi 2,00 ale tuto pozici si postavte s kolegou s dejte si 10minut a zkuste to vyhrát za bílého… [6…Vh8 7.Ve3 Jd8 kontrola pole e6, aby už mohl vzít na g7 8.J5e6! Jxe6 9.Jxe6 Dc8 (9…Sc8 10.Vf3++-) 10.Vf3+ Jf5 11.exf5 Sxf3 12.Dxg6+ Ke7 13.Dg7++-] 7.Jxe8+! [7.J7e6!? Vxe6 8.Dxe6+! (8.Jxe6? Dc8) 8…Kg7 (8…Kxg5?? 9.Ve3! Jce7 10.Vg3+ Kh6 11.Df7+-) 9.Dh3 De7 má bílý pěknou pozici, ale kde je výhra? 10.Je6+ Houdini 10…Kf6[] (10…Kf7 11.Jc7!! s Jd5+- 11…Dxc7 12.Dh7++-) 11.Ve3 Dxe6 12.Vf3+ Ke7 13.Dh7+ Ke8 14.Dxb7 Vc8 15.Dxa6 Jge7! Bílý má velkou materiální převahu a měl by vyhrát, nicméně není to nic jednoduchého. Víme, že jezdci dokážou být velmi nepříjemní, obzvláště pokud je klíčovým faktorem čas na hodinách.] 7…Vxe8 8.Ve3! útok bílého je velmi prudký, ale vidíme, že zádná loženka to není a pokud bude mít bílý málo času a slabou koncentraci, může i rozhodující převahu vypustit. 8…Kg7! aby po: 9.Vh3! kryl pole h6 a h7 [9.Je6+?! Vxe6 10.Dxe6 Sc8 11.Db3 Jf6 Houdini hlásí asi +1,60 tj. vyhranou pozici za bílého… ale v lidské partii je pozice černého docela přijatelná. Má aktivní figury a bílé věže nemají hru.] 9…Jf6[] [9…Jh6? 10.Vxh6 Kxh6 11.Dh4+ Kg7 12.Dh7++-] 10.Dh4! Logické pokračování v útoku, bílý hrozí Dh6+ [10.Je6+?? Vxe6 11.Dxe6 Sc8 12.Db3 Sxh3 13.gxh3 Dd7 náhle na výhru stojí černý(!)] 10…Jh5[] a co nyní? Kolik času nyní máte? 11.g4! Bílý musí bušit, dokud nejsou černé figurky v souhře. [11.Vf3!? Kg8! správná obrana, bílý stále stojí skvěle, ale jasnou výhru je velmi těžké najít a jediná chyba/pochybení může bílý útok uhasit.] 11…Sc8[] 12.gxh5 Sxh3 13.Dxh3 Hrozí Je6+ [13.h6+!?] 13…De7 14.h6+! [14.Dg3?! gxh5! bílý nemá žádný rozumný odšach jezdcem (14…Kh6!?) 15.Kh1 Df6 16.Vg1 Je7 a zlomit odpor černého není snadné, ale myslím si, že by zde bílý měl stát na výhru, bude to chtít, ale ještě dost práce při přesné obraně černého.] 14…Kh8 15.Dg3+- A zde můžeme analýzu ukončit. Bílý má technicky vyhrané postavení, ale musí ještě projevit koncentraci a přesnost. Černý se bude snažit o …Jd8 a pak …Je6 nebo …Jf7 – vyměnit silného Jg5. Bílý má k dispozici trhák v podobě a4. A manévr Kg2 s h4 atd. Pokud se mu podaří vhodně otevřít pozici a Va1 uvést do hry, je černý jasně KO. *

Diagram č.5
1.c5! Volokitin měl jenom 1.g4!! s jasnou poziční převahou. Ano, má samozřejmě pravdu, ale 1.c5 je asi ještě silnější. 1…bxc5 to černý musí 2.dxc5 Jxc5 [2…Vxc5 3.Sxa6! (3.Sa3?! bude mít černý docela pevnou pozici za kvalitu, měl jsem pouze tento tah) 3…Dxa6 4.Sxf6 gxf6 (4…Jxf6 5.Dxc5+-) 5.Dh6 s rozhodujícím útokem, např: 5…Kh8 6.Je4 Vf5 7.Vg3 Vg8 8.Vd1!? (8.Vxg8+ Kxg8 9.Ve3+-) 8…Db7 (8…Vxg3 9.Jxg3 Vd5 10.Vxd5 exd5 11.Jf5+-) 9.Vxd7 Dxd7 10.Jxf6+-; 2…Dc6 3.Sxf6! Sxe2 (3…Jxf6 4.Vb6+-; 3…gxf6 4.Dh6+-) 4.Sxg7 Kxg7 5.Dxe2 s velkou výhodou, asi již rozhodující. Asi tato varianta je ještě pro černého nejmenší zlo.] 3.Sxf6 Jxb3! [3…gxf6 4.Dh6 Jxb3 (4…Sxe2 5.Vg3+ Dxg3 6.fxg3 Sd3 7.Dxf6+-) 5.Je4+- se ziskem dámy] 4.Je4! zde jsem neskončil PV, ale hodnotil jsem jako +- následující tah jsem jiz neviděl 4…Db4[] napadá věz na e1 5.Dg5! Velmi pěkné, bílý přejde do koncovky, ale ještě chce oslabit černou pozici a zaktivnit svého černopolého střelce. [5.Sxa6 Dxe1+! 6.Dxe1 Vc1 7.Dxc1 Jxc1 8.Sc3 Va8 9.Sb5 Ja2+/- je realizace výhody obtížná] 5…g6 [5…Df8 6.Sxa6+-; 5…Dxe1+ 6.Kh2 dá bílý mat] 6.Dh6 Přechod do koncovky, ale preciznější bylo počítačové 6.Vb1! [6.Se5? Dxe4 7.Df6 Dxe5 8.Dxe5 Sxe2; 6.Vb1! Houdini 6…Sb7 a) 6…Sxe2 7.Vxb3 De1+ (7…Df8 8.Se5+-) 8.Kh2 Dc1 9.Ve3!+-; b) 6…Vc1+ 7.Vxc1 Jxc1 8.Sxa6+-; 7.Vxb3 Dxe4 8.Sf3 Df5 9.Dxf5 exf5 10.Vxb7+-] 6…Df8 7.Dxf8+ Kxf8 8.Sxa6 Vc1 9.Vxc1 Jxc1+- Nyní má bílý více možností, ale díky silnému Sf6 a slabým černým polím černého má bílý skvělé šance na výhru a v rukou dobrého technika i výhru. *

Napsat komentář