Milan Babula – 5 na Světe v ICPA…..

18. IPCA MS v Praze.
Když řekneme, že ve dnech 21.-30.6.2018 se v hotelu TOP Praha uskutečnilo 18. IPCA
MS, většina zřejmě nebude ani vědět, v jakém sportovním odvětví to bylo. Úvodem tedy
osvěta: IPCA je Mezinárodní federace tělesně postižených šachistů, která vznikla počátkem
tohoto tisíciletí. Přiřadila se tak k mezinárodním organizacím šachistů nevidomých i
neslyšících, které působí již od 60. let minulého století. Při existenci množství nemocí a
tělesných postižení není jednoduché nastavit objektivní kritéria pro účast v soutěžích. Při
pražském mistrovství světa to bylo min. 50% postižení. V české legislativě se to rovná snížení
pracovní schopnosti min. o 50%. V soutěži se kromě celkového pořadí hodnotily i další
kategorie.

 

Ředitelkou letošního MS byla Eva Marie Valentová, pořadatelsky kromě IPCA se na turnaji
podílel Czech Production, s.r.o. Praha. Sponzorsky spolupracovali hl. město Praha pod
záštitou radního Ing. Radka Lacka, European Institute a další.
Na losování turnaje hlavní rozhodčí JUDr. Ivan Syrový ze Slovenska přivítal 57 hráčů ze 12
zemí. Ihned na úvod účastníci jednoznačně odmítli platnou od tohoto roku direktivu FIDE o
nulové toleranci při zahájení partie – opoždění k partii třeba o 10 sekund = kontumace!!
Toto ustanovení bylo kritizováno jako jednoznačně jdoucí proti vůdčímu heslu FIDE „Gen
suna Sumus“ Byla odsouhlasena 15 min. tolerance. I tak byly v turnaji kontumace i
z technických příčin – třeba porucha el. ovládání vozíku a tím pozdní dostavení se na partii
z pokoje v patře do hrací místnosti.
Dle přihlášek účast hráčů tři kontinentů se nekonala, neboť zástupce Maroka nakonec
nedorazil. Podle vedoucích představitelů IPCA bylo toto mistrovství nejsilněji obsazené
v historii. Na startu se prezentovalo 14 hráčů s mezinárodními tituly, včetně 6 IM a 2 WIM.
Nejvíce soutěžících bylo celkem logicky z pořádající země, celkem 17. Jenom o málo méně
bylo ruských šachistů, celkem 15, což i jejich vedoucí vysvětlili velmi dobrými
ekonomickými podmínkami i dalším zabezpečením od státu a sponzorů. Proto ruská výprava
čítala s asistenty, tlumočnicí i dalším doprovodem přes 25 osob a bylo je snadno poznat třeba
na slavnostním zakončení podle jednotného reprezentačního oblečení. Obdobné kvalitní
zajištění mají i Ukrajinci nebo Indové, kterých přijelo o dost více než vlastních hráčů.
Z Ukrajiny zde bylo 9 osob, opět včetně výborně jazykově vybaveného tlumočníka a
delegátky kongresu, hráli ale jenom 4. Z Indie nakonec, oproti přihláškám, dorazili pouze 3
hráči. Přece jenom daleká cesta je pro tělesně postižené, zejména pak vozíčkáře, daleko
náročnější než pro standardního cestujícího. Také z tohoto důvodu usiluje Indie o
pořadatelství některého z příštích MS. Při srovnání s těmito výpravami, ale zřejmě i s Poláky
a některými dalšími, mnozí z domácích mohli malomyslnět nebo závidět. V České republice
totiž třeba již od roku 2003 čile probíhají půtky, podpořené i ješitností některých funkcionářů,
kompetenční spory spojené se vzájemným vylučováním ze struktur, včetně vleklých soudních
sporů mezi ČSTPS (Českým svazem tělesně postižených sportovců), ČPV (Českým
paralympijským výborem) a UZPS (Unií zdravotně postižených sportovců), což určitě vůbec
nepřispívá ke zkvalitnění péče o postižené sportovce. Jsme prostě v ČR!
Hrací místností MS byl II. Kongresový sál, který svou značnou rozlohou téměř 800 m2,
s vlastními toaletami všech požadovaných kategorií a celkovým zázemím, byl zcela
dostačující. I hráči na vozíčku, kterých bylo v turnaji 23, včetně jejich asistentů, zde měli
dostatek prostoru. Hrací místnost, ubytování i stravování, včetně dalších služeb v jednom
hotelovém komplexu, je pro soutěž s takovým obsazením nutností.
I když turnaj probíhal v našem největším městě, za celou dobu jeho trvání se diváci,
počítáno pochopitelně bez asistentů, rodinných příslušníků a jiných členů výprav, daly
spočítat tak za pomoci prstů obou rukou. Buď to zavinila malá propagace, nebo nezájem
šachové veřejnosti o své určitým způsobem postižené spoluhráče. Zřejmě to budou důvody
oba! I přímo v hotelu byl jediný informační plakát umístěn u restaurace. O to více účastníci

Šachy 2018 2.7.MS IPCA.
ocenili přístup české šachové jedničky, GM Davida Navary, který se samozřejmostí jemu
vlastní přišel sehrát simultánku na 25 šachovnicích. Dokonce mi omluvně řekl, že mu vedení
turnaje vnutilo nějaký honorář, i když ji samozřejmě chtěl sehrát zdarma! Že to při své
produkci 27.6. nebude mít David lehké bylo zřejmé při pohledu na listinu soupeřů. No vlastně
na listinu ne, ta napsaná nebyla, ale na sestavu sedících za šachovnicemi, což mohli posoudit
nejspíše účastníci turnaje. Dva nejlepší měli ELA kolem 2150, a hráčů přes 2000 bylo dost.
Kroužil kolem stolů ve svém tradičně rychlém tempu a dosáhl velmi kvalitního výsledku 20
výher, 4 remízy (Rus Denis Palin, Ruska WFM Maryia Dorozhkina, Čech Jaroslav Trávníček
a Petr Čechura z doprovodu), jediná prohra byla po nastavení figury s Vladimirem
Tebenkovem (Rusko). A našel si čas i na závěrečný ceremoniel s vyhlašováním vítězů a
předáváním cen, na kterém se aktivně i podílel. Díky Davide za všechny účastníky, tak si naši
šachisté představují svou jedničku!
Vedení turnaje připravilo večerní koncert dvou mladých nadějných kytaristů bratrů Radomíra
a Jana Kolářových, i dva polodenní zájezdy po Praze upraveným mikrobusem, vhodným i pro
vozíčkáře.
V úvodních kolech turnaje naprostá většina favoritů neváhala a plně bodovala.
Nejtěžkopádněji se rozehrával nejvýše nasazený český zástupce IM Milan Babula, tedy já.
V prvních dvou kolech se mi nepodařilo dotáhnout do výhry dvě skoro vyhrané koncovky.
Nejvíce se dařilo nasazené jedničce IM Igoru Yarmonovi (Ukr) a našemu Vítovi Valentovi,
který porazil i dva IM Rusy Scerbina a Obodchuka.. Jako jediní čtyřbodoví se v 5. kole utkali
spolu. Ukrajinec se po výhře s bodovým náskokem usadil v čele, naopak náš reprezentant
zahájil sérii tří porážek v řadě.
Yarmonov si udržel vedení i po 6. kole s 5,5b, ale na půl bodu se mu přiblížili Polák Lukasz
Nowak, IM Andrei Gurbanov (Izrael) a Milan Babula. V následujícím kole vedoucí čtyřka
mezi sebou remizovala, ale náskok na další hráče si udržela.
Prakticky rozhodujícím se, oproti zvyklostem, ukázalo osmé kolo. Nowak podlehl Izraelci.
Mně se černými nepodařilo proměnit výhodu mohutného jezdce proti neduživému střelci ve
více než věžovou koncovku s pěšcem více, ale pouze s pěšci 3:2 na královském křídle. Tato
koncovka se bez pomoci soupeře vyhrát nedá, což se nestalo. Před závěrečným kolem tak
měli Yarmonov s Gurbanovem po 6,5b , já jediný 6 bodů a bylo jasné, že obě nejcennější
medaile si rozdělí tato trojice. Mne čekal opět černými duel s Gurbanovem. Na Yarmonova,
majícího v turnaji nejlepší další kriterium B-H, pak nejvýše nasazený s 5,5 body, turnajová
dvojka Rus IM Andrej Obodchuk. Další 5,5-bodoví mohli vybojovat nejvýše celkovou třetí
příčku. Zahájení mé partie s Izraelcem (1.d4 e6 2.Jc3 d5 3.Sf4 Jf6 4.e3) jasně naznačilo, že
jeho záměrům plně postačuje remíza. Vedlejší partie dvou papírově nejsilnějších hráčů turnaje
probíhala v rapidovém tempu a skončila po necelé hodině výhrou černého Yarmonova, který
se tím stal mistrem světa. Naše partie v tom momentě dospěla do 13. tahu, kde ihned soupeř
nabídl oběť figury, po které by ovšem následoval do 5 tahů věčný šach. Oběť jsem ještě mohl
odmítnout, rovnováha v pozici ale zůstávala. Bílý ještě více pozici opevnil usazením
blokádového Jd4 a přišel s přímou nabídkou remízy, která se již reálně odmítnout nedala. I
vzhledem ke zbývajícímu času, kdy mi zbývalo necelých 20 minut oproti skoro hodině
soupeře. MS se hrálo málo obvyklým tempem 1,5h + 30s/tah, což pomalejším „spáčům“
nedopřeje v partii žádného oddechu. Po remíze tak moje konečné umístění měli v rukou jiní.
Až do závěrečných časovek se bojovalo na třetím a čtvrtém stole. Vladislava Tebenkova
(Rusko) v celkem symetrické koncovce pěti pěšců a dvou lehkých figur nakonec udolal
sehraný tandem syn a otec Nowak. Dvacetiletý Polák Lukasz Nowak má totiž nehybné
všechny končetiny, partie hraje vleže na spec. lehátku a diktuje tahy, které provádí otec, jež
rovněž vede zápis partie. Tato výhra znamenala pro Nowaka nejen třetí příčku celkově, ale
zároveň se stal mistrem světa mezi vozíčkáři. Nejen já, ale zřejmě i většina ostatních mu to
přejeme! Další hráč na vozíčku Rus IM Dmitrij Scerbin sice nakonec zdolal Inda IM Kutwala

Šachy 2018 2.7.MS IPCA.
Shashikanta, ale zůstal na stříbrné pozici mezi vozíčkáři. Zato jeho B-H hráči se v závěru více
činili než moji (v posledním kole mi prohráli tři Rusové i Ukrajinec Sovetov), takže mne tak o
polovinu bodu středního B-H odsunul z předpokládaného čtvrtého na páté místo.
Celkové pořadí v MS je patrné na Chess-Results. Na slavnostním zakončení byli vyhlášeni
vítězové i dalších kategorií. Ceny zde předávali, kromě již zmíněného GM Davida Navary i
v ČR dlouhodobě žijící a působící GM Sergej Movsesjan, předsedkyně ČSTPS Radka
Kučírková, která tak měla možnost osobně poznat mnohé tělesně postižené šachisty. Za
Czech Production, s.r.o. přišla Petra Gernerová, za European Institute jednatel a dlouholetý
podporovatel šachu v ČR i na Slovensku Ing. Vladislav Stanko. Pochopitelně se kompletně
zúčastnilo vedení turnaje a rozhodčí.
Důstojným způsobem byly na úvod předány všem účastníkům pamětní plakety s drobnými
dárky a vyhlášeny postupně všechny kategorie.
Kategorii juniorů ovládli Rusové. Vyhrál Vladislav Tebenkov s 5,5 b, před teprve 16-ti
letým Iljou Lipilinem (5b) a Mikhailem Alekseevem 4,5 b. Mezi 7 zúčastněnými byl i jediný
český zástupce, teprve desetiletý Jakub Vaněk, který získal 2 body.
Kategorie vozíčkářů byla velmi vyrovnaná, mezi prvními osmi byl rozdíl pouze jediného
bodu. Na prvních místech se umístili se 6,5b již zmiňovaní Polák Nowak a Rus Scerbin,
bronzový je další RUS Andrey Tersincev (6b). 5,5 bodu stačilo našemu nejlepšímu Michalovi
Hanusovi až na 8. místo.
Mezi šesti vozíčkářkami ženami vyhrála WIM Anto K. Jennitha (Indie) se 4,5b. Druhá byla
WFM Myriya Dorozhkina (Rusko) 4b, třetí WFM Aleksandra Alaksandrovna (Izrael) 3,5b.
Mezi devíti zúčastněnými ženami celkově zvítězily Rusky Svetlana Gerasimova 5b a WIM
Galina Melnik 4,5b. Stejný počet bodů měla i WIM Anto K. Jennitha (Indie) na stupínku
bronzovém.
Docela humorné (i pro mnohé zahraniční účastníky) bylo závěrečné předávání ceny pro
nejlepšího česko-slovenského hráče v turnaji jednatelem European Institute Ing. Vladislavem
Stanko, vzhledem k věku oceňovaného Milana Babuly, patřícího mezi nejstarší účastníky MS
a bezpečně nejstaršího hráče první poloviny celkového pořadí! Získal jsem poukaz na 100%
hrazené 2 semestry studia MBA, MPA, či LL.M na tomto institutu. Již po vyhlašování se mne
na chodbě ptal otec Nowak, zda opravdu budu studovat. Po mé odpovědi, že „asi ano a pak
hned do nebe“ se jeho syn Lukasz, v rámci zdravotních možností smál tak, že to je jeden
z mých nejhezčích zážitků turnaje!
Součástí 18. IPCA MS byl i 25. Kongres IPCA na konci turnaje. Byl trochu komplikován
zdravotní indispozicí dosavadního prezidenta IPCA Poláka Zbygniewa Pilimona, který byl
ráno v den zahájení Kongresu 28.6. odvezen do nemocnice. Večer se ještě vrátil, ale další den
dopoledne odcestoval zpět do Polska a nezúčastnil se ani závěru turnaje. Poslal E-mailovou
zprávu, že již nebude znovu kandidovat na žádnou funkci IPCA ze zdravotních důvodů.
Na Kongresu oficiálně ruský delegát připomněl nerespektování v turnaji několik let platné
směrnice FIDE pro vrcholné soutěže, jakým MS bezesporu je, o zajištění buď Online přenosů,
nebo bezprostřední převod partií na internet. Pořadatelé příštího MS – Slovensko- toto
garantovali a tak bylo pořádání 19. IPCA MS, zřejmě v Ružomberoku, schváleno.
IPCA vyšle poprvé své zástupce i na MS juniorských kategorií.
Kongres potvrdil, po předchozích dlouhých rozporech zejména mezi ruskými a ostatními
zástupci o prioritách ve složení družstev, zástupce družstva IPCA na nadcházející 43.
Olympiádu družstev v Batumi. Mezinárodní družstva IPCA, stejně jako dalších organizací
zdravotně postižených šachistů se již mnoho let účastní šachových Olympiád FIDE. Kromě
vítězů loňského a letošního MS IPCA, jak v celkovém pořadí, tak mezi vozíčkáři, je pátým
členem Andrei Gurbanov – loni třetí, letos druhý.

Šachy 2018 2.7.MS IPCA.
Volby nového vedení IPCA 29.6. proběhly celkem rychle a hladce. Vždy byl navržen na
danou funkci jediný kandidát bez protikandidátů. Novým Prezidentem IPCA se stala Svetlana
Gerasimova (Rusko), která nastínila i další směry rozvoje této organizace.

Pro již zmíněnou zatímní absenci partiového materiálu z 18. IPCA MS uvedu alespoň
závěrečnou koncovku jedné mé partie. Postavení po 50. tahu černého
B: IM Babula Milan (ČR) Kc2, Jf3, Pa3,e5,g4,h3
Č: Pronin Vladinir (Rusko) Kf7, Jf2, Pd5,e6,g5,h6
Černý se domníval, že stihne likvidovat oba bílé pěšce na královském křídle a zadrží pěšce
ostatní v cestě do dámy. To mu o jediné tempo nevyjde.
51.a4! Ke7 (51…Je4 by bylo úpornější, ale k záchraně již nedostatečné) 52.a5 Kd7 53. Jd4
Jxh3 54.Jxe6! Jf2 55. Jc5+ Kc8 (po 55…Kc6 to je obdobné) 56.a6 Kb8 57.e6 Jxg4 58.Jd7+
a pěšec e má volnou cestu do dámy 1-0
Zpracoval MB

 

Info o hráči

CZE

Jméno Babula Milan
Titul IM
Startovní číslo 7
Rating 2226
Elo národní 0
ELO mezinárodní 2226
Výkon 2202
FIDE rtg +/- 3,6
Body 6,5
Pořadí 5
Federace CZE
Ident-číslo 0
Fide-ID 300632
Rok narození 1950

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno Rtg FED Body Výsl.
1 7 36   Sovetov Oleksandr 1859 UKR 4,5 s ½
2 14 44   Tocklin Tomi 1798 FIN 4,5 w ½
3 9 32   Smolin Stefan 1915 GER 4,0 s 1
4 6 28   Pronin Vladimir 1941 RUS 3,5 w 1
5 5 26   Reznicek Marcel 1984 CZE 5,0 s 1
6 4 38   Alekseev Mikhail 1846 RUS 4,5 w 1
7 2 5   Nowak Lukasz 2293 POL 6,5 w ½
8 1 1 IM Yarmonov Igor 2352 UKR 7,5 s ½
9 1 3 IM Gurbanov Andrei 2335 ISR 7,0 s ½

1 komentář u „Milan Babula – 5 na Světe v ICPA…..“

  1. Milane gratuluji k velmi pěknému výsledku. Jen mě mrzí, že mi nevyšlo podívat se za Tebou. Musel to být náročný turnaj a to po všech stránkách. Smekám pomyslný klobouk.

    Odpovědět

Napsat komentář