Online školení trenérů 4. třídy

Chtěli byste začít trénovat děti šachy? Nyní se základy můžete naučit online.

Pro zájemce o trenérskou činnost připravil Šachový svaz České republiky možnost online školení trenérů 4. třídy přes internet. Nesnažíme se tím nahradit trenérská školení, která probíhají v krajích na osobní bázi a díky přímému kontaktu se školiteli mají silnější efekt. Ale rádi bychom vyšli vstříc také řadě zájemců o trenérskou činnost, kteří se z různých důvodů osobního školení zúčastnit nechtějí nebo nemohou.

Fungování celého školení je poměrně jednoduché a probíhá v těchto krocích:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Registrace na odkazu https://onlinetrainers.chess.cz/. Napoprvé uživatel klikne na „registraci“ (při registraci je možné zadat své číslo LOK, anebo psát jméno), při dalších přihlášeních už klikne na „přihlaste se“.

2) Po registraci přijde uživateli na email jeho přihlašovací heslo, pomocí kterého se na stránky školení přihlásí.

3) Na stránkách školení si uživatel nejprve projde studijní materiály, kterými jsou videa s přednáškami Marka Vokáče a Evžena Gonsiora, prezentace Miroslava Hurty a Miroslava Veselého a souhrnný studijní materiál Martina Beila. Na další studijní materiál systém uživatele pustí teprve po uplynutí určitého času. Ke studijním materiálům je pak možné se kdykoliv vracet.

4) Po projití všech studijních materiálů uživatel přejde k testu. Test se skládá ze čtyř částí (Pedagogika, Obecné znalosti, Odborné znalosti a Odborné znalosti s diagramy), v každé části testu je 8 otázek. Otázky jsou generované z databáze připravených otázek pro jednotlivé oblasti šachu, takže při opakování testu budou otázky zase jiné.

5) Za jednotlivé otázky v testu je možné získat 3 až 4 body. Celkový součet maximálně dosažitelných bodů je 100. Pro úspěšné složení testu je potřeba získat alespoň 75 bodů. Po dokončení testu je možné prohlédnout si správné odpovědi na jednotlivé otázky a poučit se z chyb. Při neúspěšném testu je možné test znovu opakovat (v takovém případě doporučujeme znovu si projít studijní materiály).

6) Po úspěšném dokončení testu přijde automatická zpráva na sekretariát Šachového svazu, který uživateli pošle emailem informace k platbě za školení. Účastnický poplatek je 300 Kč a platí se až po úspěšném složení testu. Po zaplacení účastnického poplatku uživatel dostane poštou Osvědčení o absolvování školení trenérů 4. třídy a jeho nově získaná trenérská třída bude zanesena do databáze členů ŠSČR.

 

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.

 

Věříme, že možnost proškolení na základní trenérskou třídu online, kdykoliv a kdekoliv, přispěje k rozšíření trenérské základny u nás a k doplnění oficiální trenérské kvalifikace u řady vedoucích, kteří už nyní v tréninku mládeže aktivní jsou, ale trenérskou třídu zatím nemají.

 

Martin Beil

 

 

1 komentář u „Online školení trenérů 4. třídy“

Napsat komentář