Plán dohrávání soutěží a až úsměvná touha po pokutách pro svaz…

Takže soutěže dohrajeme, roušky mít nemusíme. To zní jako dobrá zpráva. Kazí jí jen povinnost platit pokuty v plné výši a tady čichám vítězství touhy pro pár zlaťáků nad pochopením s možnými problémy v oddílech. No nic, tak jsem zvědav kolikrát bude 4-4 při osmi remízách a doufám, že se každý zařídí tak, aby tyto nesmyslné pokuty neplatil. Sice je tam možnost napsat dopis s žádostí o prominutí pokut, ale ty příběhy jsou až humorné, kdy svaz tyto žádosti tak rád zamítá…Někdy nestačí ani umřít, poslat parte a žádost o prominutí pokuty bylo zamítnuto…někteří by mohli povídat…

2. liga bude dohrána (10. a 11. kolo) v termínech 27. a 28. 6.

Bude-li dohráno, platí postupy (do 1. ligy) i sestupy (do KP) dle Soutěžního řádu ŠSČR, resp. dle Roz-pisu soutěže.
Při dohrávání soutěží zůstávají v platnosti ustanovení o pokutách (např. v případě nenastoupení týmu k utkání nebo nenastoupení hráče základní sestavy ke dvěma partiím v průběhu sezóny). Stejně jako v minulých letech je možné zaslat vedoucímu soutěže žádost o prominutí pokuty, o této žádosti následně rozhoduje STK ŠSČR. V odůvodněných případech může být pokuta snížena nebo odpuštěna.
STK ŠSČR rozhodla (platí, pokud v červnu budou legislativní podmínky pro dohrávání):
1) Upravit pravidla 1. a 2. ligy 2019/2020 ohledně čl. 5.3.5 Soutěžního řádu ŠSČR tak, že 2 kontumace družstva v posledních 2 kolech nebudou znamenat jeho vyloučení ze soutěže a tedy ani přeřazení do nižší soutěže.“
 
Podmínky, za kterých lze hrát, jsou následující:
1) Hráči a rozhodčí během zápasu nemusí nosit roušky. Pro hráče a pro rozhodčí také neplatí vzájemný rozestup 2 metrů, může být menší.
2) Diváci, realizační tým (trenéři, rodiče), případně další účastníci musí dodržovat od hráčů odstup alespoň 2 metrů. Maximální počet lidí na sportovišti v jednom okamžiku je 100 osob. Je nutno si uvědomit, že hráč je po skončení své partie považován za diváka.
3) Pomůcky ke hře (šachovnice, figury, hodiny, stoly) budou po zápase dezinfikovány.

Přehled soutěží řízených STK ŠSČR – stav k 15. 5. 2020

 

 

 

Extraliga
Extraliga byla ukončena bez vyhlášení výsledků rozhodnutím VV ŠSČR.
1. liga
1. liga bude dohrána (10. a 11. kolo) v termínech 13. a 14. 6.
Bude-li dohráno, platí postupy (do Extraligy) i sestupy (do 2. ligy) dle Soutěžního řádu ŠSČR, resp.
dle Rozpisu soutěže.
2. liga
2. liga bude dohrána (10. a 11. kolo) v termínech 27. a 28. 6.

Bude-li dohráno, platí postupy (do 1. ligy) i sestupy (do KP) dle Soutěžního řádu ŠSČR, resp. dle Roz-
pisu soutěže.

Při dohrávání soutěží zůstávají v platnosti ustanovení o pokutách (např. v případě nenastoupení
týmu k utkání nebo nenastoupení hráče základní sestavy ke dvěma partiím v průběhu sezóny).
Stejně jako v minulých letech je možné zaslat vedoucímu soutěže žádost o prominutí pokuty, o této
žádosti následně rozhoduje STK ŠSČR. V odůvodněných případech může být pokuta snížena nebo
odpuštěna.
STK ŠSČR rozhodla (platí, pokud v červnu budou legislativní podmínky pro dohrávání):
1) Upravit pravidla 1. a 2. ligy 2019/2020 ohledně čl. 5.3.5 Soutěžního řádu ŠSČR tak, že 2 kontumace
družstva v posledních 2 kolech nebudou znamenat jeho vyloučení ze soutěže a tedy ani přeřazení
do nižší soutěže.
2) Z nedohraného KP právo postupu (přímo či jako náhradník) získá družstvo v případě, že o jeho

příslušném postupovém místě je (náskok body+skóre) již rozhodnuto. Zisk tohoto práva je podmí-
něn jeho potvrzením příslušným KŠS. Pokud o postupovém místě není rozhodnuto (náskok

body+skóre), z nedohraného KP není právo postupu přímo ani jako náhradník.
Krajské soutěže:

Krajské soutěže řídí příslušný KŠS (č. 3.1.3 Soutěžního řádu ŠSČR). STK ŠSČR do kompetencí KŠS ne-
zasahuje, ale musí řešit situaci v souvislosti s 2. ligu, kterou řídí.

Rozhodnutí, zda KP bude dohrán (samozřejmě pokud to legislativní podmínky umožní), nebo ne, je
plně v kompetenci KŠS. Každé rozhodnutí má nějaké důsledky, důsledky rozhodnutí KP nedohrát
jsou uvedeny výše v bodě 2).

Pro dohrání KP musí KŠS, v důsledku letošních mimořádných podmínek, nad rámec normálních po-
vinností pouze stanovit vhodné (aby byl dohrán nejpozději 28. 6.) náhradní termíny zbývajících kol.

Ostatní povinnosti KŠS pro řízení KP zůstávají stejné jako obvykle (např. delegování rozhodčích, udě-
lení pokut) a způsob jejich naplnění je plně v kompetenci KŠS.

Řešení nižších soutěží (viz čl. 3.1.3.2 Soutěžního řádu ŠSČR), tzn. zda dohrávat či nikoli, postupy (vč.
do KP), sestupy atd. jsou plně v kompetenci KŠS.

Přehled soutěží řízených STK ŠSČR – stav k 15. 5. 2020

2/2

Přehled dalších akcí STK ŠSČR:
Měsíc Název akce Termín konání Stav
květen MČR amatétů (statut) 30. 4. – 3. 5. odloženo
květen MČR žen v rapid 8. – 9. 5. odloženo
květen MČR žen 16. – 24. 5. odloženo
červenec MČR 4členných družstev (statut) 16. – 19. 7. 17. – 20. 9.
červenec MČR v bughouse (statut) 18. 7. odloženo
červenec MČR v bleskovém maratónu (statut) 20. – 21. 7. odloženo
červenec MČR ve Fischerových šachách (statut) 21. 7. odloženo
červenec MČR mužů v rapidu 22. – 23. 7. 23. – 24. 9.
srpen MČR seniorů U60 (U50, 70 a 80 statut) 8. – 16. 8.
srpen MČR mužů 23. – 31. 8.
září MČR družstev v blesku 12. 9.
září MČR družstev v rapidu 13. 9.
Grand Prix ČR v rapid šachu jednotlivců 2019/2020
8. 9. 2019 Turnov odehráno
21. 9. 2019 Dolní Benešov odehráno
14. 12. 2019 Kouty nad Desnou odehráno
29. 2. 2020 Dobrovice odehráno
7. 3. 2020 Dalešice odehráno
4. 4. 2020 Bohuslavice zrušeno
16. 5. 2020 Ústí nad Labem zrušeno
30. 5. 2020 Dolní Němčí zrušeno
květen/červen Praha zrušeno (v GP)
14. 6. 2020 Mosty u Jablunkova zrušeno
Pro odložené akce hledá pořadatel vhodný náhradní termín, pokud se v roce 2020 nenajde, MČR
bude zrušeno.
Ve Stráži pod Ralskem dne 15. května 2020,
za STK ŠSČR Jan Malec, předseda STK ŠSČR

Napsat komentář