Trénink s GM Robertem Cvekem – řešení

index

 

Tak co? Potrénovali? Potrápili mozek? Správné řešení na Vás čeká, držím palce ať máte dnes úspěšný den!

Řešení

Diagram č.1
1.Vh8+! Jxh8 2.Dh7+ Kxh7 3.Vh5+ Kg8 4.Sh7# Jh8 je důležitá figura *

Diagram č.2
1.Dh6 Vxg3 to je jasné, ale co teď? 2.Sg6!! To je klíč k pevnosti černého 2…Vxg6 [2…fxg6 3.Dxf8#] 3.fxg6 s hrozbou Dxf8mat a Dxh7mat, což černý nepokryje 3…fxg6 [3…Vg8 4.Dxh7#; 3…Sg7 4.Dxh7#] 4.Dxf8# *

Diagram č.3
Všiml jsem si, že studie a podobné úlohy jsou nejtěžší, když je tam překoněno. Obzvláště kombinace 2J+D… 1.Jed6!! Ke3 [1…Kd5 2.Dc4#; 1…c5 2.Dd2#] 2.Jf5# *

Diagram č.4
1.Sxf7+ Kxf7 2.Jg5+ Kf6[] V PV by měl bílý vidět, že jde o jediný tah. [2…Kg8 3.Dh5 Jxf5 4.Dxh7+ Kf8 5.Dxf5+ (5.exf5+-) 5…Kg8 (5…Ke7 6.De6++-) 6.Dg6!!+- (6.Ve3!? jsem měl já a končil jako +- ale měl jsem ještě vidět: 6…g6[] 7.Dxg6+ Dg7 8.Dh5!+- a černý je KO) ; 2…Kg6 3.Dg4! h5 4.Jh4+ Kh6 (4…Kf6 5.De6+ Kxg5 6.Jf3+ zde jsem měl napsáno mat. Zapomněl jsem na ústup na f4. 6…Kf4 7.Df7+ Kg4 8.h3#) 5.Jf7+ Kh7 6.Dxh5+ Kg8 7.Jg5+-] Nastala kritická fáze, co teď? 3.Dg4! s Jh7+ a Dxg7, stejně dobré ale bylo také 3.Jxh7+. Zde někde můj PV pomalu vyšuměl. Věděl jsem, že mám ty tři možnosti, ale nevěděl jsem, která je z nich nejsilnější. Udělal jsem ALE typickou CHYBU, když jsem si neudělal tyto tahy a neřešil znovu (tj. opět na čas, jakoby řešit úlohu v úloze), jako v partii, kde se taky můžete rozhodnout pro nadějnou oběť a až PAK podumat co je nejsilnější. Normálně to dělám, ale zde se tak, bohužel nestalo. [3.Jxh7+! To jsem viděl, ale znerózňoval mě ústup na e6, ale neviděl jsem hák 5.Jg5+ 3…Kf7 (3…Ke6 4.Jxg7+ Kf7 (4…Kd7 5.Dg4++-) 5.Jg5+! nyní tento motiv vyhrává 5…Kg6 (5…Kg8 6.Dh5+-) 6.Dh5+ Kxg7 7.Je6++-) 4.Jg5+ Kf6 5.Dg4 se známou hrozbou Jh7+ a Dxg7 5…g6! (5…Vh8 6.Jxe7! Jxe7 (6…Dxe7 7.Df5#; 6…Kxe7 7.De6+ Kf8 8.Ve3+-) 7.Ve3+-) 6.Jg7!+- budeme více analyzovat v hlavní variantě s 3.Dg4!; 3.Jxg7? Abych se přiznal, tak ten tah mě v PV lákal a rozhodl bych se až by pozice došla k 2…Kf6 3…Jg6!! 4.Jxe8+ Vxe8~~] 3…g6 To jsem ještě v PV viděl a nebyl jsem si moc jistý, zda bílý stojí lépe(!) [3…Vh8 4.Jxg7! Sc8 a nybí vyhrává více, nepříklad: 5.J7e6 s Df3+ 5…Kg6 6.Jxh7+!?+- vyhrávalo i 6.Ve3 a zřejmě i další tahy] 4.Jxh7+ Kf7 5.Jg5+ Kf6 [5…Kg8 6.Jh6+ Kh8 (6…Kg7 7.Je6++-) 7.Jhf7+ Kg8 8.Dh4 Kg7 9.Je6++-] 6.Jg7! To je klíčový tah! (Máme tu samou pozici jako s 3.Jxh7+) 6…Jg8 Počítač zde hlásí + asi 2,00 ale tuto pozici si postavte s kolegou s dejte si 10minut a zkuste to vyhrát za bílého… [6…Vh8 7.Ve3 Jd8 kontrola pole e6, aby už mohl vzít na g7 8.J5e6! Jxe6 9.Jxe6 Dc8 (9…Sc8 10.Vf3++-) 10.Vf3+ Jf5 11.exf5 Sxf3 12.Dxg6+ Ke7 13.Dg7++-] 7.Jxe8+! [7.J7e6!? Vxe6 8.Dxe6+! (8.Jxe6? Dc8) 8…Kg7 (8…Kxg5?? 9.Ve3! Jce7 10.Vg3+ Kh6 11.Df7+-) 9.Dh3 De7 má bílý pěknou pozici, ale kde je výhra? 10.Je6+ Houdini 10…Kf6[] (10…Kf7 11.Jc7!! s Jd5+- 11…Dxc7 12.Dh7++-) 11.Ve3 Dxe6 12.Vf3+ Ke7 13.Dh7+ Ke8 14.Dxb7 Vc8 15.Dxa6 Jge7! Bílý má velkou materiální převahu a měl by vyhrát, nicméně není to nic jednoduchého. Víme, že jezdci dokážou být velmi nepříjemní, obzvláště pokud je klíčovým faktorem čas na hodinách.] 7…Vxe8 8.Ve3! útok bílého je velmi prudký, ale vidíme, že zádná loženka to není a pokud bude mít bílý málo času a slabou koncentraci, může i rozhodující převahu vypustit. 8…Kg7! aby po: 9.Vh3! kryl pole h6 a h7 [9.Je6+?! Vxe6 10.Dxe6 Sc8 11.Db3 Jf6 Houdini hlásí asi +1,60 tj. vyhranou pozici za bílého… ale v lidské partii je pozice černého docela přijatelná. Má aktivní figury a bílé věže nemají hru.] 9…Jf6[] [9…Jh6? 10.Vxh6 Kxh6 11.Dh4+ Kg7 12.Dh7++-] 10.Dh4! Logické pokračování v útoku, bílý hrozí Dh6+ [10.Je6+?? Vxe6 11.Dxe6 Sc8 12.Db3 Sxh3 13.gxh3 Dd7 náhle na výhru stojí černý(!)] 10…Jh5[] a co nyní? Kolik času nyní máte? 11.g4! Bílý musí bušit, dokud nejsou černé figurky v souhře. [11.Vf3!? Kg8! správná obrana, bílý stále stojí skvěle, ale jasnou výhru je velmi těžké najít a jediná chyba/pochybení může bílý útok uhasit.] 11…Sc8[] 12.gxh5 Sxh3 13.Dxh3 Hrozí Je6+ [13.h6+!?] 13…De7 14.h6+! [14.Dg3?! gxh5! bílý nemá žádný rozumný odšach jezdcem (14…Kh6!?) 15.Kh1 Df6 16.Vg1 Je7 a zlomit odpor černého není snadné, ale myslím si, že by zde bílý měl stát na výhru, bude to chtít, ale ještě dost práce při přesné obraně černého.] 14…Kh8 15.Dg3+- A zde můžeme analýzu ukončit. Bílý má technicky vyhrané postavení, ale musí ještě projevit koncentraci a přesnost. Černý se bude snažit o …Jd8 a pak …Je6 nebo …Jf7 – vyměnit silného Jg5. Bílý má k dispozici trhák v podobě a4. A manévr Kg2 s h4 atd. Pokud se mu podaří vhodně otevřít pozici a Va1 uvést do hry, je černý jasně KO. *

Diagram č.5
1.c5! Volokitin měl jenom 1.g4!! s jasnou poziční převahou. Ano, má samozřejmě pravdu, ale 1.c5 je asi ještě silnější. 1…bxc5 to černý musí 2.dxc5 Jxc5 [2…Vxc5 3.Sxa6! (3.Sa3?! bude mít černý docela pevnou pozici za kvalitu, měl jsem pouze tento tah) 3…Dxa6 4.Sxf6 gxf6 (4…Jxf6 5.Dxc5+-) 5.Dh6 s rozhodujícím útokem, např: 5…Kh8 6.Je4 Vf5 7.Vg3 Vg8 8.Vd1!? (8.Vxg8+ Kxg8 9.Ve3+-) 8…Db7 (8…Vxg3 9.Jxg3 Vd5 10.Vxd5 exd5 11.Jf5+-) 9.Vxd7 Dxd7 10.Jxf6+-; 2…Dc6 3.Sxf6! Sxe2 (3…Jxf6 4.Vb6+-; 3…gxf6 4.Dh6+-) 4.Sxg7 Kxg7 5.Dxe2 s velkou výhodou, asi již rozhodující. Asi tato varianta je ještě pro černého nejmenší zlo.] 3.Sxf6 Jxb3! [3…gxf6 4.Dh6 Jxb3 (4…Sxe2 5.Vg3+ Dxg3 6.fxg3 Sd3 7.Dxf6+-) 5.Je4+- se ziskem dámy] 4.Je4! zde jsem neskončil PV, ale hodnotil jsem jako +- následující tah jsem jiz neviděl 4…Db4[] napadá věz na e1 5.Dg5! Velmi pěkné, bílý přejde do koncovky, ale ještě chce oslabit černou pozici a zaktivnit svého černopolého střelce. [5.Sxa6 Dxe1+! 6.Dxe1 Vc1 7.Dxc1 Jxc1 8.Sc3 Va8 9.Sb5 Ja2+/- je realizace výhody obtížná] 5…g6 [5…Df8 6.Sxa6+-; 5…Dxe1+ 6.Kh2 dá bílý mat] 6.Dh6 Přechod do koncovky, ale preciznější bylo počítačové 6.Vb1! [6.Se5? Dxe4 7.Df6 Dxe5 8.Dxe5 Sxe2; 6.Vb1! Houdini 6…Sb7 a) 6…Sxe2 7.Vxb3 De1+ (7…Df8 8.Se5+-) 8.Kh2 Dc1 9.Ve3!+-; b) 6…Vc1+ 7.Vxc1 Jxc1 8.Sxa6+-; 7.Vxb3 Dxe4 8.Sf3 Df5 9.Dxf5 exf5 10.Vxb7+-] 6…Df8 7.Dxf8+ Kxf8 8.Sxa6 Vc1 9.Vxc1 Jxc1+- Nyní má bílý více možností, ale díky silnému Sf6 a slabým černým polím černého má bílý skvělé šance na výhru a v rukou dobrého technika i výhru. *

1 komentář u „Trénink s GM Robertem Cvekem – řešení“

Napsat komentář