Manévr Akiby Rubinsteina – díl I.

Akiba-RubinsteinC

V šachových variantách nalézáme velké množství velmi užitečných manévrů figur, které hráči přinesly kýženou převahu a nebo také někdy velké potíže. Podle šachových definic je manévr: tah nebo sled tahů kameny jedné barvy …

V šachových variantách nalézáme velké množství velmi užitečných manévrů figur, které hráči přinesly kýženou převahu a nebo také někdy velké potíže. Podle šachových definic je manévr: tah nebo sled tahů kameny jedné barvy sloužící k dosažení určitého cíle.
Šachová historie mapuje nekonečné množství manévrů všech figur. Některé již upadly v zapomnění, jiné se používají stále a jsou každodenní pozorností teoretiků i šachových hráčů.
Jeden ze zajímavých, který se i v současné době velmi často vyskytuje na šachovnici, je pojmenován podle jednoho z nejlepších hráčů první poloviny minulého století Akiby Rubinsteina (1882 – 1961) a provedl jej v partii na karlovarském turnaji 1907 s neméně slavným hráčem Davidem Janowskim.

Hrála se v 5. kole a v jedné variantě hry čtyř jezdců vznikla následující pozice. Poznámky jsem čerpal jednak z turnajové knihy (Goerge Marco) a velmistrů Razuvajeva a Gelfanda. Ony 2 vykřičníky k 30. a 36. tahu pochází z turnajové knihy, Marco si již tehdy byl vědom budoucnosti zajímavého postupu.

Janowski,D – Rubinstein,A
Karlovy Vary, 1907

25.Vd1 [25.c4 Vh5 a bílý stojí mírně lépe.] 25…Kh8 [25…Vh5 26.Df1] 26.c4 [26.f3!?=] 26…Jg8 27.f3 [27.c5 Jf6] 27…Jf6 28.Vf1 [28.Jc3 g5 s intencí g4.] 28…Jxe4 29.Dxe4?!

[29.Vxe4 s intencí De3=.] 29…Dd8 Tento zdánlivě bezelstný tah je zde nejnebezpečnější. Co vlastně černý chce? Snad Dd8-g5 a pak Vf5-f4-d4? To lze ale velmi lehce krýt: 30.Dg4 Db8!! Tímto je taktický záměr odhalen. Černá dáma bude na dámském křídle velmi nepříjemná. Bílý se rozhodně k výměně dam (37. tah). Soupeř ale přesto bude mít lepší hru, neboť jeho věze mohou vniknout do soupeřova tábora. 31.Kg2 Da7 32.Vfe1 Dc5 33.De4 Db4 34.V1e2 V5f6 35.Dd3 Kg8 [35…a5!? 36.Dc3 Dc5=/+ Gelfand] 36.Dc3 a5!! 37.Dxb4 axb4 38.c3 bxc3 39.Vxc3 Va8 40.Kh3 Počátek chybného plánu (41. – 46. tah). Jednodušší bylo: [40.b4 Va1 41.Vb2 s intencí c5.; 40.c5!= Gelfand] 40…b6! 41.Kg4 [41.b4!? Va4 42.Vb2] 41…Va1 42.Vb2 [42.h4 Vh1 43.h5 Kh7 44.Va2 g6 45.hxg6+ Vxg6+ 46.Kf5 Vh5+ 47.Ke4 Vxg3-+] 42…Kh7 43.b4 Kg6 44.Vbb3 [44.Kh3 Vg1] 44…Vf5 45.Vc2 Vh1 46.f4 Zcela ruinující. Bílý ale uz asi neměl dobrý tah: [46.h4 h5#; 46.Kh3 Vh5+ 47.Kg4 Jediné. 47…V5xh2 48.Vxh2 Vxh2 49.f4 (49.c5?? h5#) 49…e4 50.f5+ Kf6 51.Kf4 Vc2 52.Kxe4 Vxc4+ 53.Kd3 b5-+; 46.c5 dxc5 (46…Vg5+! 47.Kh3 Vh5+-+ Gelfand) 47.bxc5 bxc5 48.Vxc5 Vxh2 49.Vc6+ Vf6 50.Vxf6+ gxf6 51.f4 f5+ 52.Kf3 e4+ 53.Ke3 Vg2-+] 46…exf4 47.gxf4 h5+ a černý vyhrál v 78. tahu. 0-1

Opravdu velkolepé a nádherně provedené. Pohled do šachových databank nás ale přesvědčí, že již o 2 roky dříve, na turnaji v Barmen zahrál obdobný manévr jeden z pilných šachových publicistů, jehož dílo je v dnešních dnech již zapomenuto (tvrdě jej zkritizoval zejména Richard Réti) i když to byl on, který vynesl do oblak tvorbu Paula Morphyho. Jedná se o Franze Guttmayera (1857-1936), autora mnoha, ve 20. letech populárních knih. Manévr sice na šachovnici provedl, ale cenu za krásu dostal … soupeř. Dáma na dámském křídle pouze statovala a dívala se na likvidaci vlastního krále. Z dnešního pohledu je to ovšem docela nezajímavá partie:

Schapiro – Gutmayer,F [C41]
Barmen Hlavní turnaj B, 1905
1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.d4 exd4 4.Dxd4 Se6 5.Jc3 a6 6.Jg5 Jc6 7.Dd1 Jf6 8.f4 h6 9.Jf3 Sg4 10.Se2 Se7 11.0-0 Dd7 12.h3 Sxf3 13.Sxf3 0-0 14.a3 Vad8 15.Dd3 Vfe8 16.Se3 Sf8 17.Vad1 Dc8 18.Je2 Je7 19.Sd4 Jg6 20.Sxf6 gxf6 21.Sg4 Db8 22.Jg3 Da7+ 23.Kh1 d5? Aby na exd5 odpověděl Ve3; následující pokračování ale ukazuje, ze je to špatný tah. 24.Jh5 dxe4 25.Dg3! Db6 26.Sd7 Ve7 [Lepší bylo: 26…e3 27.Sxe8 e2] 27.f5 Vexd7 28.Vxd7 Vxd7 29.fxg6 Vd6 30.g7 Se7 31.Df4 f5 [Po 31…Kh7 by ztratil figuru a po 31.. Db5 32.Dxh6 a mat nelze pokrýt.] 32.Dxf5 f6 Opět vynuceno. 33.Dg6 Db5 34.c4 Dd7 35.Dxh6 a partie je ztracena i po zdánlivě dostačujícím tahu: [35.Dxh6 Dd8 36.Dh8+ Kf7 37.Jxf6 Sxf6 38.Vxf6++- Bílý dostal cenu za krásu.] 1-0

Manévru Rubinsteinovy dámy se díky vykřičníkům Marca v turnajové knize dostalo popularity a nacházíme jej často v partiích na vysoké úrovni. Byl povšimnut i šachovými literá-ty, třeba hezkou stať uveřejnil bulharský velmistr Nikola Padevsky v časopise Šachmatna mysl (1982, číslo 2) a nejnověji je partie publikována v poučné knize Techniken des Positionsspiels im Schach (Kania 2005), kde autoři Bronznik a Terekhin rozebírají na 270 stranách celkem 45 různých technik z oblasti, jak napovídá název knihy, poziční hry.
Podívejme se na 3 ukázky, které od sebe dělí hezká řádka let!

Kluger,G – Szabo,L [E90]
Budapest, 1937
1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.c4 Sg7 4.Jc3 d6 5.e4 0-0 6.h3 e5 7.d5 Jbd7 8.Sd3 Jc5 9.Sc2 a5 10.g4 Sd7N [10…Je8; 10…c6] 11.Se3 Je8 12.Vg1

12…Db8 13.a4 Da7 14.Dd2 [14.Kf1 Db6 15.Jb5 Jf6=] 14…c6 Předchází nepříjemnostem na b5 15.h4 [15.Vd1 Db6=] 15…Db6 16.b3 Db4 17.Vb1 Jf6 18.Jh2 cxd5 19.exd5 Vae8 20.Jb5 Sxb5 21.axb5 Jfe4 22.Dxb4 axb4 23.f3 [23.Kf1 Va8=] 23…Jc3 24.Va1 Va8 25.Kf2 [25.Kd2 by mohla být schůdná alternativa] 25…e4 26.Vac1? Va2-+ 27.Sxc5 dxc5 28.Vge1 [28.Vg2 Se5 29.Ke3 Sd4+ 30.Kf4 e3-+] 28…Vb2 29.fxe4 Sd4+ 30.Kf3 Ja2 0-1

Tsereteli,Tamar – Paehtz,Elisabeth [B06]
Jugendweltmeisterschaft 2002 – G18 Heraklio (5), 18.11.2002
1.e4 g6 2.d4 Sg7 3.Jc3 d6 4.Se2 a6 5.a4 Jf6 6.h4 h5 7.Sg5 Jc6 8.Jf3 Sg4 9.d5 Sxf3 10.gxf3 Je5 11.f4 Jed7 12.Sxf6 Sxf6 13.f5 Diagram

13…Db8 14.fxg6 fxg6 15.Dd3 Da7 16.Dg3 0-0-0 17.0-0-0 Dc5 18.Vhg1 Sd4 19.Dxg6 Sxf2 20.Vg2 Sxh4 21.Sxh5 Kb8 22.Se2 Sf6 23.Dg3 Db4 24.Sg4 Jc5 25.Sf5 Se5 26.De3 Vhg8 27.Vf2 Vg3 28.Vf3 Vdg8 29.Vdf1 Vxf3 30.Vxf3 Sd4 0-1

Hector,Jonny (2515) – Kristensen,Bjarke (2465) [C45]
Vejle, 1994
[Donev]
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Jxd4 Sc5 5.Jb3 Sb6 6.a4 a6 7.Jc3 d6 8.Jd5 Sa7 9.Se3 Sxe3 10.Jxe3 Jf6 11.Sd3 0-0 12.0-0 Ve8 13.f3 Sd7 [13…d5?!] 14.c4 Diagram

14…Db8! 15.Vf2 Da7!= Kontrola diagonály g1-a7 16.Jd5 Jxd5 17.exd5 [17.cxd5 Je5 18.Dd2 f5 a černý stojí mírně lépe.] 17…Jb4 [17…Je5 18.Jd4 Ve7 a Vae8. (18…Dxd4?? 19.Sxh7++-) ] 18.Sf1 Ve3 19.a5 Vae8 20.Jd4 [20.Dd4 Dxd4 21.Jxd4 c6 22.dxc6 bxc6 a černý stojí mírně lépe.] 20…g6 [20…Ve1! 21.Dxe1 Vxe1 22.Vxe1 Dxd4 23.Ve7 Sa4 24.b3 Kf8 25.Ve4 Dc5 26.bxa4 g6 a černý stojí lépe.] 21.Va3 Ve1 22.Dd2 Dc5 23.Vb3 Ja2 24.Vxb7 Jc1 25.Dc3 [25.b3 Je2+ 26.Jxe2 V8xe2 27.Dxe2 Vxe2 28.Sxe2 Dxa5 a černý stojí mírně lépe.] 25…Vd1 a černý stojí lépe. 26.Vd2 Je2+! 27.Vxe2 Vxe2 28.b4 Vee1! 29.Dxe1 Dxd4+ 30.Df2 Dxc4 31.h3 Sb5-+ 32.Kh2 Dxf1 33.Vb8+ Kg7 34.Db2+ Kh6 [34…f6 35.Dc2 Dg1+ 36.Kg3 De1+ 37.Kh2 De5+-+] 35.Dc2 Dg1+ 36.Kg3 De1+ 37.Kh2 De5+ 38.g3 Dd4 0-1

pokračování v druhém díle

Napsat komentář