Přihlášky do studia Sportovní diplomacie

Český olympijský výbor vypisuje další ročník vzdělávacího programu Sportovní diplomacie. Studium je zdarma. Pokud by Vás zaujaly níže uvedené informace, prosím, kontaktujte sekretariát ŠSČR na adrese sekretariat@chess.cz ohledně přihlášky. Z každého sportovního svazu mohou být přihlášeni maximálně dva zájemci.

 

 

 

 

 

_____________

Vážení sportovní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o dalším ročníku vzdělávacího programu Sportovní diplomacie, který připravil Český olympijský výbor společně s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Slovenským olympijským a sportovním výborem a dalšími institucemi pro zájemce z řad sportovních svazů. Hlavním cílem programu je připravit účastníky tak, aby byli kvalitními a efektivními zástupci svých organizací v rámci domácích i mezinárodních sportovních struktur, a posílit tak zastoupení českého sportu v mezinárodních sportovních organizacích.

Program je součástí projektu Duální kariéra a je určen jak současným pracovníkům sportovních organizací, tak například sportovcům, kteří by se po skončení kariéry chtěli věnovat další práci v této oblasti. Sportovní diplomacie nabízí vzdělání v oborech, jako jsou organizace a financování sportu, management a marketing, sportovní diplomacie, komunikace a další oblasti potřebné pro činnost ve sportovních organizacích. Přednášející jsou odborníci a praktici v jednotlivých oborech, ve většině případů s hlubokou zkušeností ze sportu. Více informací naleznete v přílohách, kde také najdete přihlášku uchazeče o studium i přihlášku svazu uchazeče ke studiu.

Další podrobnosti o programu a jeho podmínkách si můžete přečíst na http://dualcareer.cz/sportovni-diplomacie.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 28. června 2019.

Veronika Zemanova
Head of International Relations

Brožura – vzdělávací program
Informace o studiu
Přihláška – kandidát
Přihláška – svaz

_________________

V právě probíhajícím kurzu studuje Jiřina Prokopová, která si ho chválí:

Výuka probíhá blokově po osm prodloužených víkendů rozdělených mezi 2 semestry a kromě toho zahrnuje také studijní zahraniční cestu. Každý blok je tematicky zaměřen na určité téma a je přednášen prostřednictvím odborníků, kteří jsou mnohdy špičkou ve svých oborech. Mezi tato témata patří organizace a financování sportu, sportovní právo, základy managementu a marketingu nebo negociace a argumentace a mnoho dalšího. Úspěšný absolvent tak má možnost získat ucelený přehled o sportovních svazech na národní i mezinárodní úroveň a síť kontaktů tvořenou jak zástupci z řad přednášejících a organizátorů, tak i z řad svých kolegů.

Každý výukový blok je konstruován podle představ jednotlivých garantů, obecně ale vždy na následujícím bloku proběhne test z bloku předcházejícího pro ověření nabytých znalostí. K tomu je v některých případech zapotřebí vypracovat navíc např. referát nebo esej na zadané téma. Celý kurz má být zakončen odbornou prací z oboru, která má rozsahem přibližně odpovídat bakalářské práci. Pro tyto účely má každý účastník předěleny 2 vedoucí, jednoho odborného z VŠE a jednoho oborového, který se orientuje v zadaném tématu. Tím mým je Podvádění v šachu, z VŠE si mě vybrala doc. Štěpánka Zemanová a z oboru jsem si zvolila Dr. Jaroslava Benáka.

Již nyní se nebojím říct, že kurz je pro mě prospěšný. Přestože na každé téma je k dispozici pouze jeden víkend, získávám pomalu přehled o jednotlivých oborech, stejně tak jako o fungování svazů. Přednášené informace jsou vesměs srozumitelné a pochopitelné i pro laiky. Prostředí kurzu zároveň působí motivačně, protože se člověk setká s mnoha úspěšnými zástupci z rozličných oborů.

Napsat komentář