Víkend, který nikdy neskončí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou dny, které projedou vašim životem a ani nevíte, že se staly. Pak jsou dny, na které do konce života nezapomenete. Jeden z těchto dnů je před námi! Kdo s námi prožije tento víkend, nikdy na něj nezapomene…

 

Hammer to Fall

Kladivo na spadnutí

Yeah! Jo!
   
Here we stand or here we fall Tady stojíme nebo tady padneme
History won’t care at all Historii to nebude vůbec zajímat
Make the bed, light the light yeah Ustlat si postel, rozsvítit světlo jo
Lady Mercy won’t be home tonight, yeah Paní Smilování dnes v noci nebude doma, jo
   
You don’t waste no time at all Vůbec nemarníš čas
Don’t hear the bell but you answer the call Neslyšíš zvonek, ale odpovídáš na volání
It comes to you as to us all Přichází to k tobě jako k nám všem
We’re just waiting for the hammer to fall, yeah Jenom čekáme až spadne kladivo, jo
   
Oh, every night and every day Och, každou noc a každý den
A little piece of you is falling away Malý kousek tebe odpadává
But lift your face, the Western Way Ale zvedni obličej, jako ve Westernu
Build your muscles as your body decays, yeah Buduj si svaly, zatímco se tvoje tělo rozkládá, jo
   
Tow the line and play their game Táhni s ostatními a hraj jejich hru
Yeah, let the anesthetic cover it all Jo, nech anestetikum, aby to všechno zakrylo
Until one day they call your name Dokud jednoho dne nezavolají tvoje jméno
You know it’s time for the hammer to fall Víš, že je čas, aby spadlo kladivo
   
Rich or poor or famous Bohatý nebo chudý nebo známý
For your truth is all the same (Oh no, oh no) Pro tvou pravdu je to všechno stejné (Ale ne, ale ne)
Oh, lock your door but rain is pouring Och, zamkni dveře, ale prší
Through your window pane (Oh no) Skrz výplň tvých oken (Ale ne)
Baby, baby, now your struggle is all in vain Zlato, zlato, teď je tvoje trápení úplně zbytečné
   
For we who grew up tall and proud Pro nás, co jsme vyrostli do výšky a pýchy
In the shadow of the Mushroom Cloud Ve stínu hřibového mraku
Convinced our voices can’t be heard Přesvědčeni, že naše hlasy nejsou slyšet
We just wanna scream it louder and louder and louder Chceme jenom křičet hlasitěji a hlasitěji a hlasitěji
   
What the hell are we fighting for? Kvůli čemu do prčic bojujeme?
Oh, just surrender and it won’t hurt at all Och, jenom se vzdej a vůbec to nebude bolet
You just got time to say your prayers Máš čas jenom na modlitby
While you are waiting for the hammer to, hammer to fall Zatímco čekáš na kladivo, kladivo až spadne
   
Hey, it’s… Hej, ono to
It’s gonna fall Ono to spadne
Hammer, you know Kladivo, víš
Yeah, hammer to fall Jo, kladivo na spadnutí
Woo! Wůůů!
Yeah, yeah Jo, jo
Woo, woo! Wůůů, wůůů!
Yeah, yeah Jo, jo
While you’re waiting for the hammer to fall, ooh Zatímco čekáš až spadne kladivo, och
Give it to me one more time! Dej mi to ještě jednou!

Napsat komentář