Bajka o lidech a oslu (autor neznámý)

Jeden mladý pár s odrostlým chlapcem se rozhodl cestovat, pracovat a poznávat svět. A tak posadili syna na osla a rozjeli se do světa. Když přijeli do první vesnice, lidé jejich příchod komentovali slovy: „Podívejte na toho nevychovaného chlapce… on na oslu a chudáci unavení rodiče pěšky. Že to tak nechají!“

A tak manželka řekla manželovi: „Nedovolme, aby mluvili špatně o našem synovi.“ Manžel tedy sundal dítě a sám nasedl na osla.
Přijeli do druhé vesnice a zdejší lidé bručeli: „Podívejte na toho nestoudného otce! Nechá manželku a syna trápit se pěšky, zatímco sám se veze na oslu.“
 
Muž tedy sestoupil a nechal nasednout ženu. A společně se synem vedli osla za uzdu.
Ve třetí vesnici však uslyšeli, jak lidé reptají: „Chudák muž! Po namáhavé celodenní práci musí pěšky, zatímco jeho žena se veze. A chudák chlapec. Jak nešlechetnou matku má!“
 
A tak se nasedli na osla všichni tři a vyrazili na další cestu.
Když přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli, jak si lidé šeptají: „Jsou to bestie. Chudáka osla by k smrti umořili, místo aby sestoupili a kráčeli vedle něho…“
 
A v další vesnici už nemohli ani uvěřit svým uším, když slyšeli: „Hele, to jsou ti tři hlupáci, kteří jdou pěšky, i když mají osla, který je může nést!“.
 
Poučení?
 
Pořád tě budou kritizovat, budou o tobě špatně mluvit a bude obtížné potkat někoho, kdo tě bude brát takového, jaký jsi. Proto žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce… To co chceš…
 
Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek. Proto zpívej, směj se, tancuj, měj rád… a naplno žij každý okamžik svého života… dřív, než spadne opona a hra skončí bez potlesku.
 
Děkuji panu Čekalovi za tento příběh, hodně inspiroval a doufám, že i vás bude inspirovat.
 

Napsat komentář